Wat zijn de Therapie tarieven van MTC De Fysioclub?

Wat zijn de Therapie tarieven van MTC De Fysioclub?

arrow-down

Therapie tarieven

Fysiotherapie | Intake
€76,00per zitting
 • check Niet nagekomen/ niet tijdig afgemeld 75%
Fysiotherapie
€46,00per zitting
 • check Niet nagekomen/ niet tijdig afgemeld 75%
Manuele therapie
€62,25per zitting
 • check Niet nagekomen/ niet tijdig afgemeld 75%
Bekkenfysiotherapie
€62,25per zitting
 • check Niet nagekomen/ niet tijdig afgemeld 75%
Oedeemfysiotherapie
€62,25per zitting
 • check Niet nagekomen/ niet tijdig afgemeld 75%
Geriatriefysiotherapie
€62,25per zitting
 • check Niet nagekomen/ niet tijdig afgemeld 75%
Psychosomatische fysiotherapie
€62,25per zitting
 • check Niet nagekomen/ niet tijdig afgemeld 75%
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek
€76,00
 • check Niet nagekomen/ niet tijdig afgemeld 75%
Ergotherapie | Screening
Ergotherapie | Intake
€46,00
 • check Niet nagekomen/ niet tijdig afgemeld 75%
Eenmalig ergotherapeutisch onderzoek
€46,00
 • check Niet nagekomen/ niet tijdig afgemeld 75%
Ergotherapie | Behandeling
€46,00
 • check Niet nagekomen/ niet tijdig afgemeld 75%
arrow-left
arrow-right
Fysiotherapie | Intake
€76,00per zitting
 • check Niet nagekomen/ niet tijdig afgemeld 75%
Fysiotherapie
€46,00per zitting
 • check Niet nagekomen/ niet tijdig afgemeld 75%
Manuele therapie
€62,25per zitting
 • check Niet nagekomen/ niet tijdig afgemeld 75%
Bekkenfysiotherapie
€62,25per zitting
 • check Niet nagekomen/ niet tijdig afgemeld 75%
Oedeemfysiotherapie
€62,25per zitting
 • check Niet nagekomen/ niet tijdig afgemeld 75%
Geriatriefysiotherapie
€62,25per zitting
 • check Niet nagekomen/ niet tijdig afgemeld 75%
Psychosomatische fysiotherapie
€62,25per zitting
 • check Niet nagekomen/ niet tijdig afgemeld 75%
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek
€76,00
 • check Niet nagekomen/ niet tijdig afgemeld 75%
Ergotherapie | Screening
Ergotherapie | Intake
€46,00
 • check Niet nagekomen/ niet tijdig afgemeld 75%
Eenmalig ergotherapeutisch onderzoek
€46,00
 • check Niet nagekomen/ niet tijdig afgemeld 75%
Ergotherapie | Behandeling
€46,00
 • check Niet nagekomen/ niet tijdig afgemeld 75%

Tarieven Fysio- en Ergotherapie

De Fysioclub heeft met alle zorgverzekeraars in Nederland intensieve en preferred
contracten afgesloten voor Fysiotherapie, Ergotherapie en Gecombineerde Leefstijl Interventies (GLI).


Voor Fysiotherapie geldt:

Fysiotherapie wordt voor het merendeel vergoed vanuit aanvullende verzekeringen. Slechts een deel van de vergoeding vindt plaats vanuit de basisverzekering:

 • Bij chronische aandoeningen worden de eerste 20 behandelingen niet vanuit de basisverzekering vergoed. De eerste 20 behandelingen kunnen vergoed worden uit de aanvullende verzekering, maar dat is afhankelijk of je aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie en welke polisvoorwaarden daarin staan met betrekking tot vergoeding van fysiotherapie. De kosten van fysiotherapie met een chronische indicatie vallen onder het verplichte eigen risico, behalve voor kinderen tot 18 jaar.
 • Bij kinderen tot 18 jaar worden de eerst 18 behandelingen uit de basisverzekering vergoed. Als er meer behandelingen nodig zijn zullen deze worden vergoed uit de aanvullende verzekering van de ouders, mits zij een aanvullende verzekering hebben afgesloten.

Voor Ergotherapie geldt:
Ergotherapie wordt voor het merendeel vergoed vanuit basisverzekering. Slechts een deel van de vergoeding vindt plaats vanuit de aanvullende verzekeringen:

 • Vanuit de basisverzekering hebben verzekerden recht op vergoeding van tien uur ergotherapie per jaar. Na deze tien uur kan aanspraak worden gemaakt op een aanvullende verzekering. De kosten van ergotherapie vallen onder het verplichte eigen risico, behalve voor kinderen tot 18 jaar.

Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI)
De gecombineerde leefstijl Interventie wordt sinds 2019 onder voorwaarden vergoed vanuit de basisverzekering en gaat niet ten koste van het eigen risico. Wij informeren je graag over de behandelmogelijkheden.

Hoeveel behandelingen krijg ik vergoed?

Het overzicht van vergoedingen uit de aanvullende verzekeringen kan je nalezen in de polisvoorwaarden van jouw verzekeraar, vaak onder fysiotherapie/ ergotherapie, beweegzorg of paramedische zorg. Mocht je hierover vragen hebben, neem dan gerust ook contact op met De Fysioclub. Wij informeren je graag over de behandelmogelijkheden.

Verder richt De Fysioclub zich ook op Leefstijl en Fitness, meer informatie vind je hier.

De tarieven voor onze abonnementen fitness en leefstijl modules zijn altijd maatwerk en bespreken we graag tijdens een kennismakingsgesprek.