Privacyverklaring

Toestemming van- en informatie aan cliënten

Jouw privacy en verwerking van jouw persoonsgegevens

Wij informeren je graag over de verwerking van jouw persoonsgevens.

Jouw persoonsgegevens en medische gegevens slaan wij digitaal op. Dit doen wij om goede zorg te
kunnen verlenen. Het verwerken van jouw gegevens doen wij volgens ons privacy- en dataveiligheidsbeleid. Je gaat met die opslag (verwerking) akkoord doordat je jouw zorg door onze
praktijk laat uitvoeren.

Zo gaan wij met jouw persoonsgegevens om:

 • Jouw persoongegevens slaan wij op en gebruiken we zodat wij je goede zorg kunnen
  verlenen.
 • Jouw gegevens geven wij alleen door aan derden door als dat nodig is voor het leveren van
  goede zorg. Indien hiervoor op basis van de wet specifieke toestemming is vereist, vragen
  we die vooraf.
 • Jouw gegevens verwerken wij op basis van de behandelovereenkomst zoals beschreven in
  de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).
 • Je kan onderdelen van jouw persoonsgegevens bekijken. Stuur ons dan een schriftelijk
  verzoek.
 • Als je vindt dat de gegevens die wij van jou hebben opgeslagen niet correct zijn, mag je ons
  schriftelijk vragen om jouw gegevens aan te passen.
 • Je kunt ons vragen om jouw persoonsgegevens te wissen. Als wij dit doen kunnen wij je
  (mogelijk) niet langer verantwoorde zorg verlenen. De WGBO vereist een bewaartermijn van
  15 jaar. Daarom slaan we jouw gegevens in dat geval op in een inactief archief, onzichtbaar
  en onbruikbaar voor de normale gebruiker.
 • Je kan je toestemming tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens intrekken. Wij
  kunnen je dan (mogelijk) geen verantwoorde zorg garanderen. Wij slaan jouw gegevens in
  dat geval op in een inactief archief. (zie boven)
 • Je kan bij ons bezwaar maken als je het niet eens bent met de manier waarop wij jouw
  persoonsgegevens verwerken.
 • Je krijgt bericht van ons als er iets mis is gegaan met jouw persoonsgegevens.
 • Jouw gegevens verwerken wij niet langer dan nodig is voor het leveren van goede zorg. Wij
  houden ons aan de bewaartermijnen van de WGBO.
 • Al het bovenstaande geldt ook voor persoonsgegevens die wij via derden ontvangen.

Download hier de Privacyverklaring JVDI de Fysioclub en het Privacy statement Fitness