Geriatriefysiotherapie

Veroudering is een normaal ontwikkelingsproces op emotioneel, fysiologische en psychologisch vlak. Geriatriefysiotherapie is een specialisme binnen de fysiotherapie, gericht op het behandelen van kwetsbare ouderen in deze processen, waarin meervoudige gezondheidsproblemen aan de orde zijn.

De geriatriefysiotherapeut heeft kennis en ervaring op het gebied van ouderdomsziekten en de daarbij fysiotherapeutische behandeling om de ouderen, maar ook jongere patiënten die te maken krijgen met deze gezondheidsproblemen, te begeleiden in het behouden en herstellen van hun lichamelijke functies. Ziektes of aandoeningen die de geriatriefysiotherapeut behandeld zijn onder andere: ziekte van Parkinson, Dementie, een beroerte of een ongeval met een heupfractuur tot gevolg.

Wat doet de geriatriefysiotherapeut?

 • De geriatriefysiotherapeut helpt het lichamelijk functioneren te herstellen, helpt verdere achteruitgang voorkomen en helpt om zo zelfstandig mogelijk te blijven in het dagelijks functioneren.
 • De geriatriefysiotherapeut richt zich op preventie, adviseert en begeleidt gezinsleden en andere zorgverleners zoals mantelzorgers.
 • De geriatriefysiotherapeut zorgt voor de begeleiding na een opname in het ziekenhuis of revalidatiecentrum.
 • De geriatriefysiotherapeut begeleidt in het gebruik met hulpmiddelen.
 • De geriatriefysiotherapeut adviseert in en geeft informatie over valpreventie.

Hoe gaat de geriatriefysiotherapeut te werk?

Intake en onderzoek

Het traject begint met een uitgebreid vraaggesprek en bewegingsonderzoek. In het vraaggesprek worden de klachten in kaart gebracht en in het bewegingsonderzoek wordt gekeken naar het functioneren in de thuissituatie. Grondmotorische eigenschappen als kracht, uithoudingsvermogen en balans zijn daarbij het uitgangspunt omdat deze eigenschappen uit wetenschappelijk bewijs naar voren komen als de meest belangrijke eigenschappen voor het dagelijks bewegend functioneren van ouderen.

Behandelplan en behandeling.

Aan de hand van de uitkomsten van het onderzoek wordt een behandelplan opgesteld. De duur van het behandeltraject is afhankelijk van deze uitkomsten en de prognose die door geriatriefysiotherapeut gesteld is.

De behandeling zal zoveel mogelijk aan huis gegeven worden omdat dan de bewegingen geoefend kunnen worden in de eigen leefomgeving. Als er wel in de praktijk behandeld wordt, kan er gebruik gemaakt worden van de oefenruimte met oefenapparatuur. De geriatriefysiotherapeut zal verschillende metingen uitvoeren en vragenlijsten laten invullen. Dit om het probleem zo inzichtelijk mogelijk te maken en om te kijken waar het probleem precies ligt.

Het geriatrisch fysiotherapeutisch programma

De Fysioclub werkt met een programma, bestaande uit 7 aspecten die de behandeling tot een succes brengen.

 1. Voorlichting over de klachten en het probleem.
 2. Een nulmeting aan de hand van testen en vragenlijsten.
 3. Tijdsgebonden en persoonlijke behandeldoelen.
 4. Een oefenprogramma betreft kracht, balans en uithoudingsvermogen.
 5. Gedeelde verantwoordelijkheid en actieve inzet. Dit betekent dat er continuïteit moet zijn en dat er ook thuis geoefend zal moeten worden.
 6. De Fysioclub streeft naar een definitief en blijvend resultaat.
 7. Tijdens het behandeltraject vinden evaluaties plaats om de voortgang te bespreken en het behandeldoel eventueel aan te passen.

Maak een afspraak voor het geriatrisch programma

Wil je gelijk met ons in contact nemen voor een vraag of een eventuele afspraak voor geriatriefysiotherapie? Vul dan het formulier hier onder in en wij nemen contact met je op.