Kinderfysiotherapie bij Somatic de Fysioclub

In Doorn, Leersum, Driebergen en Cothen

De kinderfysiotherapeut is specialist in de motorische ontwikkeling van het kind tussen de 0 en 19 jaar. De kinderfysiotherapeut heeft bovendien kennis van psycho-sociale factoren en taal- en leerproblemen die samenhangen met deze motorische ontwikkeling. Bij Somatic de Fysioclub werken gespecialiseerde hulpverleners die specifieke zorgprogramma’s hanteren om kinderen te behandelen en te begeleiden.

Waarom naar de kinderfysiotherapeut?

Zodra er bij kinderen een vertraagde of afwijkende ontwikkeling geconstateerd is, kan het nodig zijn om extra oefening aan te bieden of andere vaardigheden aan te leren. Het is daarbij van belang om de afwijkingen in de ontwikkeling vroegtijdig te signaleren, te diagnosticeren en te behandelen.

Hoe ouder het kind wordt, hoe meer vaardigheden nodig zijn om aan de eisen van de omgeving te voldoen. Als het kind moeilijker meekomt in het bewegend functioneren kan dat het zelfbeeld van het kind negatief beïnvloeden.

Wanneer is het raadzaam naar de kinderfysiotherapeut te gaan?

De meeste kinderen ontwikkelen zich op een natuurlijke manier. Wanneer er belemmeringen in de ontwikkeling van het kind worden gesignaleerd door een ouder of verzorger, een jeugdarts of leerkracht, kan het raadzaam zijn naar de kinderfysiotherapeut te gaan. Het kind zal dan naar een huisarts, orthopedagoog, psycholoog of andere (para)medicus gaan. Een traject bij de kinderfysiotherapeut kan dan het vervolg zijn.

Wat doet een kinderfysiotherapeut?

Anamnese en onderzoek

In eerste instantie zal er een uitgebreid vraaggesprek met de ouders en het kind plaatsvinden, om de situatie van het kind en de hulpvraag duidelijker te krijgen. Vervolgens zal de kinderfysiotherapeut een diagnostisch onderzoek doen. Om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van de motorische vaardigheden wordt vaak informatie gevraagd bij ouders, de school en eventueel andere disciplines.

Behandelplan

De kinderfysiotherapeut heeft naar aanleiding van de bevindingen uit het vraaggesprek en het onderzoek een duidelijk beeld waar het kind in de ontwikkeling in vastloopt of afwijkt.

 

De oorzaak van de belemmeringen in de ontwikkeling heeft de kinderfysiotherapeut kunnen achterhalen waarvoor een behandelplan wordt opgesteld en besproken zodat het traject kan worden ingezet. Dit behandelplan wordt gerapporteerd aan de verwijzend arts of andere betrokken disciplines.

Behandeling

De behandeling kan onderverdeeld worden in drie doelen.

  • De sensorische en motorische ontwikkeling stimuleren en het plezier in sport en spel vergroten.
  • De eigenwaarde van het kind vergroten.
  • De mogelijkheden van het kind inzichtelijk maken aan ouders en betrokkenen.

De behandeling wordt individueel gegeven bij ons in de praktijk of indien nodig aan huis.

Waar bieden onze therapeuten Kinderfysiotherapie?

Aanmeldformulier kinderfysiotherapie

Ja, ik meld me graag aan bij de KinderFysioclub. Neem contact met mij op voor het maken van een afspraak.

Heb je reeds contact gehad met Somatic de Fysioclub en is er aan je gevraagd om informatie aan te leveren? Vul dan de formulier in op de aanmeld pagina.