Beweegprogramma’s bij Somatic de Fysioclub

Op de Locaties in Cothen, Driebergen, Doorn en Leersum

Doelstelling van de beweegprogramma’s 

Doelstelling van de programma’s is het stimuleren van beweging bij mensen met een chronische aandoening. Elk beweegprogramma richt zich op het ontwikkelen van een gezonde (actieve) leefstijl bij mensen met een specifieke chronische aandoening en wordt gepositioneerd als life-style interventie.Als men het beweeggedrag van mensen wil veranderen moet worden aangesloten bij de fasen van gedragsverandering. Er moet maatwerk geleverd worden. Vastgesteld moet worden hoe de toekomstige cliënt aankijkt tegen bewegen om een effectieve interventie te kunnen uitvoeren. Afhankelijk van de fase van gedragsverandering wordt een training op maat samengesteld en wordt gerichte informatie aangeboden. De bedoeling is om geleidelijk aan de verschillende fasen van gedragsverandering tot aan de volhoudfase te doorlopen. Dit proces vindt plaats onder begeleiding van een hiertoe specifiek geschoolde fysiotherapeut.

Opbouw van het programma

Het beweegprogramma bestaat uit trainingssessies en informatieoverdracht. De nadruk ligt op het veranderen van de leefstijl van de cliënt. Tijdens de informatiebijeenkomsten (of consulten) zal de cliënt o.a. uitleg krijgen over de aandoening zelf, de trainingsprincipes, richtlijnen voor gezonde voeding, trainingseffecten, contra-indicaties voor trainen, coping-strategieën en de rol van de patiëntenvereniging. Het beweegprogramma duurt 12 weken en wordt afgesloten met een evaluatiesessie. Aan de hand van deze evaluatie wordt een vervolg beweegadvies gegeven. Deze evaluatie wordt na 6 maanden en na 12 maanden herhaald

Het ontstaan van de KNGF Beweegprogramma’s 

Marktwerking in de fysiotherapie maakt het voor de ondernemende fysiotherapeut noodzakelijk met een bredere visie naar de toekomst te kijken. Het KNGF faciliteert de ondernemende fysiotherapeut door het aanbieden van marktrelevante kwaliteitsproducten. In samenwerking met TNO heeft het KNGF de beweegprogramma’s Artrose, Diabetes, Hartklachten en Wat is COPD? ontwikkeld. Bij de ontwikkeling van het beweegprogramma COPD is ook de Katholieke Universiteit Leuven betrokken.De beweegprogramma’s zijn wetenschappelijk onderbouwd en sluiten aan bij het door de overheid onderkende belang van bewegen voor de volksgezondheid. Relevante patiëntenorganisaties, zoals het Astma Fonds, de Diabetes Vereniging Nederland, de Nederlandse Hartstichting en het Reumafonds onderschrijven de inhoud en daarmee het belang van de beweegprogramma’s. Het KNGF ondersteunt de ondernemende fysiotherapeut bij het aanbieden van deze beweegprogramma’s door regelmatig informatie te verstrekken aan koepelorganisaties van o.a. huisartsen, specialisten en aan zorgverzekeraars. Ook zorgt het KNGF voor extra ondersteuning in de vorm van folders en ander promotiemateriaal. Het KNGF staat garant voor de kwaliteit van het product nu en in de toekomst.

De actualiteit van de beweegprogramma’s wordt voortdurend getoetst aan de nieuwste wetenschappelijke inzichten. Ook van u als deelnemer wordt daarin een belangrijke inbreng verwacht in de vorm van bijvoorbeeld productevaluaties.Het KNGF streeft ernaar een landelijk dekkend netwerk te krijgen van fysiotherapeuten die, door het aangaan van een licentieovereenkomst met het KNGF, op een juiste manier de beweegprogramma’s zullen inzetten.

Vergoeding

Het is verstandig om dit tevoren bij uw zorgverzekeraar te controleren. Zo komt u niet voor verrassingen te staan.

Wat houdt het Somatic beweegprogramma in?

In een beweegprogramma leert u op een prettige en veilige manier gezond te bewegen. Onder deskundige begeleiding van de fysiotherapeut verbetert u uw spierkracht en conditie. U zult zich fitter voelen en weer meer plezier krijgen in bewegen.Een beweegprogramma begint altijd met een gesprek en enkele testen. Naar aanleiding van het gesprek wordt uw persoonlijke programma vastgesteld. Dat is afhankelijk van wat u zelf wil bereiken. Dat programma kan vervolgens tijdens het trainen worden aangepast.U traint in groepsverband, samen met lotgenoten, onder begeleiding van de fysiotherapeut. Als u dat wilt kunt u ook bij een sportarts terecht voor een precieze bepaling van uw trainingsmogelijkheden. Zo weet u zeker dat het beweegprogramma ook voor u persoonlijk geschikt is.Tijdens het programma krijgt u ook veel informatie. Over uw aandoening, maar ook over uw mogelijkheden om te bewegen en gezond te leven. Na 13 weken bespreekt u de resultaten met uw fysiotherapeut. Die kan u dan adviseren welke vorm van bewegen het beste bij u past. Want als het goed is, kunt u het dan weer zelf!

Waarom deelnemen – Weer op de goede weg

De beweegprogramma’s zijn het beste dat de huidige wetenschap u te bieden heeft om u te helpen een actieve leefstijl in te voeren. Ze zijn ontwikkeld door het TNO in opdracht van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) en verscheidene patiëntenverenigingen, zoals het Astmafonds en Diabetes Vereniging Nederland. U kunt het zien als een investering van drie maanden in uw gezondheid op de lange termijn.Drie maanden om te ontdekken wat uw lichaam nog wél kan en om te werken aan uw persoonlijke doelen.Chronische ziekten kunnen het vertrouwen in uw lichaam ondermijnen. De ervaring leert dat de meeste deelnemers veel meer kunnen dan ze hadden gedacht. En vooral: met meer plezier. Pijn, verlies aan kracht en conditie, angst om te vallen of voor benauwdheid kunnen het plezier in sport en andere vormen van inspanning verpesten. Terwijl juist dan bewegen van het grootste belang is.

Hoe kunt u deelnemen?

U kunt zich aanmelden bij Somatic voor deelname aan het beweegprogramma. U heeft wel een verwijzing nodig van uw huisarts of specialist. Voor het eerste gesprek ontvangt u van ons een korte vragenlijst. Tijdens het gesprek hoortu wanneer uw beweegprogramma begint.

Gespecialiseerde professionals

Ben je benieuwd wie jou zal behandelen? Hiernaast vind je een overzicht van onze professionals.

Somatic beweegprogramma’s

Diabetes type 2: Bewegen zonder hypo’s

Bij diabetes type II is bewegen van het grootste belang, omdat het kan helpen bloedsuikerspiegels te laten dalen. Ook de vetverbranding, de bloeddruken de cholesterolspiegel verbeteren. Bovendien is bewegen noodzakelijk in de strijd tegen overgewicht, dat een slechte invloed heeft of diabetes.

Al deze effecten zijn bij diabetes extra belangrijk, vanwege het verhoogde risico op hart- en vaatziekten.

Toch zijn sommige mensen met diabetes huiverig voor inspanning, uit angst voor een hypo.

Deskundige begeleiding van speciaal opgeleide fysiotherapeuten zorgt ervoor dat u veilig kunt bewegen. Uw fysiotherapeut kan u ook helpen weer te ontdekken welke verschijnselen gewoon bij inspanning horen, en wanneer er wel een hypo dreigt. Hij of zij weet ook wat te doen bij een dreigende hypo.

COPD: Bewegen geeft lucht

Wat is COPD?

Chronische bronchitis en longemfyseem veroorzaken benauwdheid bij inspanning. Een logische reactie is om beweging te vermijden. Krachts- en conditieverlies zijn het gevolg. Benauwdheid treedt dan steedseerder op.

De enige uitweg: toch maar weer bewegen.

Maar dan wel op een veilige manier, waar u zich goed bij voelt. Want bewegen is alleen vol te houden als u er plezier in heeft. Niet als u bang bent voorbenauwdheid.

Het beweegprogramma COPD biedt die veiligheid. Een getrainde fysiotherapeut stemt het programma af op uw mogelijkheden.

De bedoeling is om te trainen zónder benauwdheid. Tijdens de training wordt het zuurstofgehalte in uw bloed bewaakt. Lees ook ons E-book over COPD.

70+: Langer actief en fit

Gelukkig blijven steeds meer mensen tot op hoge leeftijd fit. Vanzelf gaat dat meestal niet. Het is belangrijk om actief te blijven.

Dat kan moeilijk zijn door pijn, stijfheid en verslechtering van de coördinatie. Angst om te vallen speelt vaak een rol.

Valpreventie is dan ook een belangrijk doel van dit programma. Onderzoek toont aan dat verbetering van kracht en conditie de kans op vallen vermindert.

Krachttraining onder deskundige begeleiding vermindert bovendien pijn bij artrose en helpt tegen botontkalking.

Alles met als doel om met vertrouwen zelfstandig te blijven.

Hartfalen: Uw hart in vorm

Na een hartinfarct, dotterbehandeling of hartoperatie zijn de meeste mensen uitgeteld. Toch is het juist nu van het grootste belang om beweging, toegesneden op uw gezondheidstoestand, in te bouwen in uw dagelijks leven.

Bewegen verbeterd het herstelvermogen van uw lichaam en werkt in op tal van risicofactoren voor hart- en vaatziekten. Zoals het bloedsuikergehalte, de vetverbranding, de bloeddruk, het cholesterol en het gewicht. Inspanning op maat is bovendien nodig om de pompkracht van uw hart zo goed mogelijk te behouden.

Na een ingrijpende gebeurtenis zoals een hartinfarct of operatie, is het belangrijk om uw lichaam opnieuw te leren kennen. Om te leren waar uw fysieke grenzen nu liggen, maar ook om te ontdekken wat uw lichaam nog wél aan kan. En om te leren daarop weer te vertrouwen.

Deskundige begeleiding van een speciaal opgeleide fysiotherapeut zorgt ervoor dat uw persoonlijke trainingsprogramma is afgestemd op uw eigen mogelijkheden. Plezier in bewegen is immers alleen mogelijk als u zich ook veilig voelt.

Veel mensen krijgen na een hartinfarct een tijd lang last van een sombere stemming.

Gecontroleerd bewegen kan helpen deze periode door te komen, en geeft u het gevoel dat u het leven weer in eigen hand kunt nemen.

Direct aanmelden of een afspraak maken voor een van onze beweegprogramma's?

Wil je gelijk met ons in contact nemen voor een vraag of een eventuele afspraak voor een van onze beweegprogramma's? Vul dan het formulier hier onder in en wij nemen contact met je op.

Heb je reeds contact gehad met Somatic de Fysioclub en is er aan je gevraagd om informatie aan te leveren? Vul dan de formulier in op de aanmeld pagina.