Stop rugklachten!

Bij Somatic maken wij gebruik van het Rugwijzer Programma om uw (chronische) rugklachten zo effectief mogelijk te bestrijden.

Het Somatic Rugwijzer Programma is een door Somatic ontwikkeld trainings- en begeleidingsprogramma, waarin wij de nieuwste inzichten rondom rugrevalidatie hebben verwerkt. Deze inzichten hebben als basis gediend voor onze aanpak, waarin voorlichting en advisering over het ontstaan en verloop van de klacht een belangrijke schakel vormt. U heeft immers rugklachten en u wilt advies en hulp bij het effectief bestrijden ervan. Naast deze coaching richt onze aanpak zich vooral op het actief bestrijden van uw klachten. Het is de 'verzwakking' van uw rug die aangepakt dient te worden.

Direct aanmelden gratis rug check

Waarom het Somatic Rugwijzer Programma (RWP)?

U heeft net als ruim 1 ½ miljoen andere Nederlanders chronische lage rugpijn. Pijn waarvan u niet altijd last hoeft te hebben, maar die u iedere dag wel kunnen hinderen bij de uitoefening van uw dagelijkse activiteiten. Waarschijnlijk heeft u al best veel geprobeerd om van deze pijn af te komen en waarschijnlijk met wisselend succes.

Recent onderzoek heeft aangetoond dat chronische lage rugpijn in veel gevallen in stand gehouden worden door een 'instabiele' rug. Wellicht beter te omschrijven als een slecht gebruikte rug. Doordat men vaak jarenlang de rug ten onrechte heeft ontlast, verzwakt de rug meer en meer waardoor de kans groter wordt dat de rug juist nog kwetsbaarder zal worden. Voornamelijk ter hoogte van de dieper gelegen spieren. Deze 'verzwakking' leidt vervolgens tot een minder goed gebruik van de rug en uiteindelijk tot klachten zoals pijn en stijfheid. Het wordt een neerwaartse spiraal.

Waaruit bestaat het Somatic Rugwijzer Programma®?

Wij starten ieder behandeltraject met een uitgebreide intake, met aandacht voor uw hulpvraag en verwachtingen. Wij voeren een lichamelijk onderzoek uit en verrichten een aantal metingen op gebied van spierkracht, stabiliteit- en coördinatie. Uniek in onze testmethodiek is het gebruik van de FlexChair®. Met behulp van dit nieuwe onderzoeksinstrument voeren wij een nulmeting uit. Hiermee zijn wij in staat de mate van instabiliteit van uw rug vast te stellen. De testgegevens gebruiken voor we voor het bepalen van uw profiel en vormen de basis voor uw trainings- en begeleidingsprogramma. Dit programma wordt op maat gemaakt door één van de SRW –therapeuten.

Wij volgen een door wetenschappers ontwikkeld behandelprotocol (FysioTopics) dat is onderverdeeld in een aantal fases, te weten:

De behandelfase op stoornisniveau (0-2 weken)

  • het geven van informatie en advies in relatie tot uw klachten.
  • behandelingen gericht op 'pijnmanagement', dwz. mobilisatie- en manueel therapeutische technieken.
  • opbouwen van een oefen- en trainingsprogramma, gericht op herstel bewegingsgevoel.

De beperkt functionele belastbaarheidsfase (2-4 weken)

  • start van het rugstabiliserend oefenprogramma.
  • gebruik van de FlexChair® als oefen- en testapparaat; regelmatige zgn. PAR-metingen; deze registreren de vorderingen en effecten van de training.
  • opnieuw veel aandacht voor het informeren en adviseren.

De volledig functionele belastbaarheidsfase (4-12 weken):

  • uitbouw van de training, de nadruk ligt op het STAPSGEWIJS trainen van uw verzwakte, kwetsbare en instabiele rug;
  • (afhankelijk van uw profiel zou het mogelijk raadzaam zijn om na de eerste 12 weken aansluitend nog een trainingsprogramma van 12 weken te volgen)

Hoe ziet een training voor uw rug eruit?

In trainingsessies van een uur zult u tenminste twee keer per week op de FlexChair® of in onze medische trainingsruimte ZELF aan het werk zijn. Uw prestatievermogen moet in deze fase omhoog.

M.b.v. het exclusieve 10-stappenplan zullen wij de rug stapsgewijs blootstellen aan hogere belastingsvormen. Dit maakt trainen juist zo leuk en nuttig. Het is het gebruik van dit stappenplan in combinatie met de regelmatig uitgevoerde testen en metingen die het programma een 'op maat' karakter geven. U revalideert in uw eigen tempo en binnen uw eigen mogelijkheden.

De outtake en evaluatiefase

Tijdens de outtake zullen wij vooral ingaan op de vraag of uw hulpvraag is beantwoord en of de behandeling heeft voldaan aan uw verwachtingen. Tevens zullen wij opnieuw een aantal metingen uitvoeren en vragenlijsten afnemen . Door deze eindtest zijn wij in staat zijn het eindniveau te vergelijken met het beginniveau. Tenslotte zullen wij met u een eventueel preventief vervolgtraject bespreken en informeren wij uw (huis)arts over de bereikte behandelresultaten.

Hoe lang duurt het Somatic Rug Revalidatie Programma (RWP)?

Het Somatic Rugwijzer Programma® is een tijdsbegrensd programma. Afhankelijk van het bepaalde profiel tijdens de intake zal de behandel- en trainingsperiode tussen de 12 en 20 weken liggen. Het gemiddelde aantal behandelingen zal ongeveer 18 zijn (exclusief zelfstandige trainingen).

Welke rol speelt de fysiotherapeut in het Somatic Rugwijzer Programma (RWP)?

De fysiotherapeuten die het Somatic Rugwijzer-Programma® aanbieden zijn speciaal geschoold in de coachende, adviserende en trainende rol die zij innemen. De fysiotherapeut bewaakt het behandel-en trainingsprogramma en voert de metingen en tests gedurende het programma uit.

Wilt u weten of het vernieuwde Rugwijzer Programma van Somatic geschikt is voor u, meld u dan aan voor de gratis intake inclusief de test op een rug balance trainer.


Voor iedereen die voldoende verzekerd is voor fysiotherapie wordt het programma (deels) vergoed door de ziektekostenverzekeraar.