Sporten

Bij Somatic houdt het niet op na een half uurtje fysio. Onze visie is dat iedereen in de nabije omgeving moet kunnen sporten onder deskundige begeleiding. Het is wetenschappelijk bewezen dat gericht trainen klachten kan verminderen en zelfs kan voorkomen. Daarom kunt u zowel in Doorn, als Leersum, Cothen en Driebergen onder begeleiding trainen.

Nulmeting 

Voordat u komt sporten, willen we graag een aantal dingen van u weten. Tijdens het intakegesprek passeren uw lichamelijke conditie, medische achtergrond en eventuele klachten de revue. Belangrijk is ook te weten wat u met sport wilt bereiken. Vervolgens wordt een fitheidstest afgenomen. Zo kan uw beginniveau worden vastgesteld en bepalen we samen met u de juiste trainingsmethode en uw persoonlijke doelen.

Trainingsschema 

Naar aanleiding van de intake, de testuitslagen en uw eigen sportdoelstelling wordt er samen met een professional van Somatic een persoonlijk trainingsschema van drie maanden opgesteld. Uw trainingsschema staat in en online portaal waar u altijd, waar u ook bent, toegang tot heeft (MySomatic)

Groepsbegeleiding 

Onze doelstelling is duidelijk: verantwoord fit! Daarom traint u in groepsverband onder begeleiding van een fysiotherapeut. U kunt rekenen op persoonlijke aandacht en kwaliteit. Personalized training dus! Dit waarborgt de hoge standaard van Somatic.

Tussentijdse evaluatie 

Tijdens de tussentijdse evaluaties wordt dezelfde inspanningstest afgenomen als bij de intake. De uitslagen worden met elkaar vergeleken. Op basis hiervan wordt per onderdeel bekeken of het sportschema aangepast dient te worden om de vooraf gestelde doelen te behalen.

Eindevaluatie 

Na drie maanden wordt wederom een test afgenomen. Ook deze testuitslagen worden met elkaar vergeleken en met u besproken. Tevens wordt gekeken of de vooraf gestelde doelstelling is behaald. Het is mogelijk om daarna een nieuwe doelstelling vast te leggen voor een volgende periode van drie maanden.

Personal Training 

Personal training bestaat uit één uur privé begeleiding van één van de professionals van Somatic op maat. Persoonlijke coaching tijdens een training levert meer rendement op dan bij een groepstraining of een individuele training. Tijdens een privétraining kunnen extra of andere oefeningen makkelijk aan uw sportschema worden toegevoegd om uw doelen beter of sneller te bereiken.

Belangrijk advies 

Bij bepaalde doelstellingen is het raadzaam om naast onze expertise ook andere deskundigen in te schakelen. U kunt bijvoorbeeld denken aan een diëtist als u wilt afvallen. Somatic brengt u graag in contact met iemand uit ons netwerk zodat op multidisciplinaire wijze aan uw doelstelling gewerkt kan worden.