Staat u al geregistreerd in het trainingsrooster?

Eerder in onze nieuwsbrief is aangegeven dat het trainingsrooster maar ‘beperkt houdbaar’ is.

Per 1-9-2018 is Somatic de Fysioclub met een schone lei gestart. Natuurlijk wilden wij iedereen die het gewend is op een vast uur te komen sporten weer de mogelijkheid bieden om voor de komende twee jaar weer ingeroosterd te worden.

Zowel de sporters als de trainers werden hiervoor gevraagd actie te ondernemen. Sporters om dit aan te geven en de trainers om de sporters in te voeren.

Daarnaast is er natuurlijk altijd nog de mogelijkheid om zelf het rooster te vullen via de app.

Het is gebleken dat niet iedereen hier gehoor aan heeft gegeven waardoor sporters die gewend waren op een vast uur te komen sporten terecht kwamen in een te volle groep. Dit heeft in enkele groepen ontevredenheid opgewekt.

Allereerst natuurlijk daarvoor onze excuses. Wij vragen u, de sporter, a.u.b. uzelf ervan te vergewissen dat u inmiddels in het juiste uur staat ingeschreven. Dit kunt u doen door het rooster op de app te controleren of dit aan uw trainer te vragen. Natuurlijk is een mailtje naar info@somatic.nl ook mogelijk.

Ook al staat u ingeroosterd op een vast tijdstip is het mogelijk om een keer van tijdstip te wisselen als u dat in die week beter schikt. Vriendelijk verzoeken wij u zich dan wel af te melden (via de app/mail) zodat anderen de kans krijgen om gebruik te maken van uw tijdstip.

Staat u al geregistreerd in het trainingsrooster - Somatic de Fysioclub