Manuele Therapie

Onze wervelkolom vormt de spil van ons lichaam. Elke beweging stuurt hij aan. Meestal gaat dit vanzelf, maar soms geeft dit pijn of weerstand. Opeens kunt u uw nek niet goed meer draaien of is bukken nauwelijks mogelijk. Waar de fysiotherapeut specialist is in het houdings- en bewegingsapparaat, is de manueel therapeut bij uitstek specialist van de wervelkolom. Hij kan uitkomst bieden door een gewricht een duwtje in de goede richting te geven. Manuele therapie kan de pijnklachten aan hoofd, nek, rug, knie of schouder, of klachten die samenhangen met artrose, verminderen of verhelpen. Het verschil is vaak direct merkbaar.

Wat kunt u verwachten?

Het kan zijn dat de klachten aan uw knie voortkomen uit een nekwervel die scheef staat. Daarom kijkt de manueel therapeut goed hoe u beweegt: Buigen de wervels in uw rug goed mee? Geven de spieren in uw nek voldoende controle? Hij verricht ook een aantal metingen met behulp van vragenlijsten, gradenbogen of spierkrachtmeters. Hij meet bijvoorbeeld of uw linkerbeen even lang is als uw rechterbeen of bekijkt de stand van uw bekken. Gedurende het behandeltraject keren deze meetmomenten regelmatig terug om de voortgang te bepalen. Samen met de cliënt stelt de manueel therapeut de behandeldoelen vast.

Wat kunt u zelf doen?

Somatic gelooft in een intensieve aanpak van uw probleem, die niet ophoudt na het half uur manuele therapie. U levert zelf een belangrijke bijdrage aan uw herstel. U krijgt specifieke oefeningen mee naar huis om meer bewegingsruimte in uw gewrichten te creëren.

Samenwerkingsverbanden

De manueel therapeut van Somatic doet nauwkeurig verslag van de behandelingen. Als blijkt dat de behandeling niet het gewenste resultaat geeft, verwijst hij u door naar de huisarts of een specialist. Somatic werkt onder andere nauw samen met de orthopeden van het Diakonessenhuis en verschillende disciplines uit de gezondheidszorg. Met welke klachten kunt u terecht bij de manueel therapeut? Klachten aan de wervelkolom: -Hoofdpijn -Duizeligheid -Artrose -Whiplash -Chronische nekpijn -Hernia aan nek of rug -Kaakklachten, eventueel in combinatie met nekklachten.

Vergoedingen manuele therapie

De meeste van behandelingen van Somatic worden vergoed. Zo hebben wij met alle zorgverzekeraars een contract voor manuele therapie en fysiotherapie. Het is afhankelijk van uw polisvoorwaarden in hoeverre uw verzekeraar deze behandelingen dekt. De vergoeding van manuele therapie wordt apart vermeld in uw polis! Let hier goed op als u de manueel therapeut raadpleegt. Bekijk onze vestigingen.Lees meer over onze andere therapiesoorten.

Wilt u meer weten? Neem dan vrijblijvend contact op via 0343417096, vul ons contactformulier in,  info@somatic.nl of loop eens bij ons binnen.