Join(t)Forces

Join(t)Forces?

Vele studies tonen aan dat meisjes en jongens in de leeftijd van 12-18 jaar een fors verhoogd risico lopen op het krijgen van knieblessures, in het bijzonder van de voorste kruisband. Meisjes hebben op deze leeftijd zelfs 4-6 keer vaker de kans op een voorstekruisband letsel dan jongens.

Het oplopen van zo’n zware knieblessure, heeft enorme fysieke, sociaal-maatschappelijke en financiële gevolgen. Het is bekend dat artrose van de knie na het oplopen van een dergelijke blessure veel eerder optreedt, waardoor sporten, maar ook het dagelijks leven in de toekomst ernstig beperkt kan worden. Naar de mogelijkheid om de kans op het oplopen van een ernstig knietrauma te verkleinen is de afgelopen jaren veel onderzoek gedaan. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in het Join(t)Forces programma

Wat houdt het Join(t)Forces programma in?

Veldtest

Een eenvoudige sprongtest op het sportveld kan een grove indicatie geven of iemand een verhoogd risico kan lopen op het krijgen van knieletsels. Voor deze groep bestaat de mogelijkheid om dit risico verder te analyseren.

Aanvullende testen

Met behulp van specifieke apparatuur en meetinstrumenten maken we een risicoanalyse. Met een aanvullend oefenprogramma gemaakt op basis van deze metingen proberen we de gevonden risicofactoren te reduceren. Hertesten geeft duidelijkheid of deze factoren na het oefenprogramma genormaliseerd zijn.

Programma

Daarnaast leveren wij een evidence based test en trainingsprogramma als warming-op ter preventie van knie blessures voor sportende kinderen en tieners. Hierdoor neemt de kans op een ernstige blessure met 50% af. Dit programma wordt binnen de club, waar de testen zijn uitgevoerd, door ons geïmplementeerd en op die manier krijgen straks alle teams dezelfde preventieve gestandaardiseerde oefeningen.

Voor meer informatie kijk dan op de site van Join(t)Forces of neem contact met ons op.