Zorgaanbieders en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) brengt nieuwe verantwoordelijkheden met zich mee. Ook voor ons als fysiotherapeuten.

Vanaf 25 mei is de wet voor Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze wet zorgt er onder andere voor dat privacyrechten worden versterkt en uitgebreid en organisaties meer verantwoordelijkheden krijgen omtrent het beschermen van persoonsgegevens. Bij De Fysioclub hebben we daarom verschillende maatregelen getroffen.

Zorgaanbieders en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Bij De Fysioclub zijn wij druk bezig om aan de eisen van de AVG te voldoen. Binnenkort zal er een vernieuwde privacyverklaring op onze website te vinden zijn. Daarnaast hebben alle medewerkers van De Fysioclub een presentatie gekregen over de AVG waarbij de nadruk is gelegd op een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. Hierbij zijn risico’s besproken zoals een verkeerd geadresseerde e-mail, een verloren smartphone of het verspreiden van inloggegevens.

In onze privacyverklaring is te zien welke maatregelen wij precies hebben getroffen en hoe je als klant om kunt gaan met verzoeken van ons omtrent de AVG. Wij voelen als organisatie de verantwoordelijkheid om zorgvuldig met jouw persoonlijke gegevens om te gaan.

Mocht je hier vragen over hebben, neem dan gerust contact met ons op per e-mail of telefoon.

Autoriteit persoonsgegevens
Zorgaanbieders en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)