Webinar placebo – nocebo, that’s the question?!

Op 25 juni aanstaande organiseert De Fysioclub Academy een webinar over placebo – nocebo. Hiervoor zijn enkele plaatsen gereserveerd voor fysiotherapeuten buiten onze organisatie. Deze geaccrediteerde scholing is door het KNGF geaccrediteerd voor 3 punten en wordt online gegeven.

Placebo – Nocebo

Diagnostische accuratesse is in de fysiotherapeutische praktijk over het algemeen laag. Vals positieve en vals negatieve testresultaten in jouw onderzoek komen voor en mogelijk meer dan we denken.

Ook het toepassen van medische beeldvorming wordt vaak gezien als de gouden standaard en geeft een volledig beeld en verklaring voor de klachten van de patiënt. Hoe waar is dat? Verklaart de MRI volledig wat er aan de hand is bij jouw patiënt?

Ook de effectiviteit van jouw interventie wordt door verschillende factoren bepaald. Uit wetenschappelijk onderzoek weten we welke effect size jouw interventie heeft. Het 95% betrouwbaarheidsinterval zegt je welke spreiding deze interventie heeft en welk resultaat jouw interventie bij jouw patiënt kan verwachten.

Placebo’s en nocebo’s spelen een rol. Maak je daar bewust gebruik van? Ben je bewust van jouw eigen woorden en professionele interactie? Is het mogelijk dat je (on)bewust bijdraagt aan het herstellend vermogen van jouw patiënt?

Doelstellingen

  • De fysiotherapeut heeft kennis van en kan kritisch kijken naar etiologische aspecten bij het ontstaan van blessures binnen het fysiotherapeutisch domein.
  • De fysiotherapeut heeft kennis van en kan kritisch kijken naar diagnostische accuratesse van onderzoekstesten die gebruikt worden binnen het fysiotherapeutisch domein.
  • De fysiotherapeut heeft kennis van en kan kritisch kijken naar de effectiviteit van verschillende behandelinterventies die gebruikt worden binnen het fysiotherapeutisch domein.
  • De fysiotherapeut heeft kennis van en kan kritisch kijken naar de prognose van patiënt en welke invloed verwachting daarin een rol speelt binnen het fysiotherapeutisch domein.
  • De fysiotherapeut heeft kennis over de prevalentie van afwijkingen die gediagnosticeerd worden op medische beeldvorming in de algemene populatie.
  • De fysiotherapeut heeft kennis over placebo en nocebo en welke invloed dat heeft op het behandeleffect.
  • De fysiotherapeut weet welk taalgebruik past bij het begeleiden van fysiotherapeutische cliënten.
  • De fysiotherapeut is in staat om ‘gezond’ taalgebruik toe te passen bij het behandelen en begeleiden van fysiotherapeutische cliënten.

Doelgroep

De doelgroep van deze cursus zijn algemeen fysiotherapeuten en psychosomatische fysiotherapeuten. In deze cursus wordt de praktiserend fysiotherapeut op de hoogte gebracht van (nieuwe) ontwikkelingen binnen ons vakgebied en state of the art inzichten m.b.t etiologie, diagnostische accuratesse, effectiviteit van een aantal fysiotherapeutische interventies, prognostiek en het gebruik van placebo’s en nocebo’s in de dagelijkse behandeling van fysiotherapeutische cliënten.

Datum: 25 juni 2019
Tijdstip: 18:30 uur
Locatie: online. Hiervoor is derhalve een computer/laptop met webcam en microfoon noodzakelijk.
Accreditatiepunten: 3
Kosten: 75 euro

Inschrijven kan via deze link.