Brief ontvangen ONVZ?

Heeft u ook en brief ontvangen van uw zorgverzekering ONVZ, PNOZorh of VVAA met betrekking tot het afgeven van een machtiging? Voordat u besluit deze machtiging af te geven, lees eerst de brief van het Genootschap Fysiotherapie. De manier waarop ONVZ dit aanpakt is niet geheel conform de regels.