Samenwerking zorgverzekeraars met Pluspraktijken Amersfoort Leusden

Pluspraktijk Amersfoort en Leusden

Om goede zorg optimaal te kunnen bieden is samenwerken van groot belang. De zorgverzekeraar is in deze samenwerking een belangrijke speler. Niet alleen voor de vergoeding van uw zorg, maar zeker ook voor het stimuleren van kwaliteit. Met alle zorgverzekeraars onderhoudt MTC een zeer goede relatie. MTC werkt onder andere samen met uw zorgverzekeraar aan kwalitatief goede zorg voor u.

Bij een aantal zorgverzekeraars is MTC voorkeurspraktijk. Dit betekent dat de kwaliteit van zorg die u krijgt bij MTC van kwalitatief hoog niveau is. Het aantal praktijken dat dit kwaliteitslabel heeft is in Nederland beperkt. Uiteraard zijn we dan ook erg trots dat wij sinds 2009 als eerste praktijk in de regio Eemland behoren tot deze selecte groep. Hiervoor worden we regelmatig getoetst door een onafhankelijk auditbureau. MTC is o.a. voorkeurspraktijk bij Achmea, Agis Zorgverzekeringen, Pro-Life, TakeCareNow, Zilveren Kruis, FBTO, Avero, Menzis, Anderzorg, CZ, de Friesland en UVIT.

Naast de certificering van de zorgverzekeraars is MTC sinds januari 2008 HKZ/ ISO 9001 gecertificeerd. Dit keurmerk biedt een basisgarantie voor kwaliteit. Een gecertificeerde praktijk heeft het werk zodanig georganiseerd, dat aan alle voorwaarden is voldaan om optimale zorg te kunnen leveren. Het perspectief van de cliënt is daarbij altijd het vertrekpunt.

Door een goede samenwerking met andere partijen kunnen we de beste zorg leveren en onze dienstverlening verder verbeteren.