Zorgresultaten: Cervicale klachten met mobiliteitsbeperking

Resultaten MTCZorg protocol:

Wie komen er in aanmerking voor dit protocol?

Mensen die last hebben van nekpijn met een verminderde beweeglijkheid van de nek; oftewel een stijve nek. De persoon kan het hoofd minder goed bewegen door stijfheid van de nek. Deze stijfheid kan verschillende oorzaken hebben o.a. artrose van de nekwervels, verhoogde spierspanning, verkeerde houding etc.

Demografische gegevens

In 2012 zijn totaal 82 mensen onder behandeling geweest vanwege nekklachten met een mobiliteitsbeperking, waarbij er minimaal twee keer een vragenlijst is afgenomen om het effect van de behandeling in kaart te brengen. De gemiddelde leeftijd was 45,17 jaar. Van de totaal 82 mensen waren er 47 vrouwen (57,3%) en 35 mannen (42,7%).

Behandeling

De behandeling bestaat uit: manuele therapie (gericht op het verbeteren van de beweeglijkheid van de nekwervels) en oefentherapie (gericht op: het verbeteren van kracht van een aantal specifieke nekspieren, verbeteren van en houding en beweeggedrag in het dagelijks leven en het rekken van verkorte spieren).  De effectiviteit voor deze behandeling is middels diverse wetenschappelijke artikelen aangetoond 1, 2, 3. De gemiddelde duur van de behandeling was 8,38 afspraken (inclusief de intake).

NDI Beginmeting: 14.91 punten(±8.44)
NDI Eindmeting: 4.59 punten(±5.26)
NDI Verschil: 10.32 punten


 
 

Resultaten

Om de resultaten van de behandeling te evalueren zijn twee vragenlijsten gebruikt: Neck Disabillity Index (NDI) en de Patiënt Specifieke Klachten (PSK).

Neck Disability Index (NDI)

De NDI is een vragenlijst waarbij pijnintensiteit gemeten wordt en beperkingen in het uitvoeren van dagelijkse activiteiten. Dit zijn zowel werkgerelateerde als niet-werkgerelateerde activiteiten.  De conclusie van deze vragenlijst geeft weer in welke mate nekklachten invloed hebben gehad op het uitvoeren van dagelijkse activiteiten. De minimale score is 0 punten en de maximale score is 50 punten. Een lager score wijst op minder pijn en beperkingen in het dagelijks activiteiten als gevolg van nekklachten. De beginmeting vond plaats tijdens de intake en de eindmeting na de laatste behandeling. In onderstaande tabel en figuur zijn de resultaten te zien. De NDI beginmeting gaf een gemiddelde score van 14.91 punten. De eindmeting gaf een gemiddelde score  van 4.59 punten. Een gemiddelde afname in score van 10.32 punten (69,2% afname in score).

Patient Specifieke Klachten (PSK)

De PSK is een vragenlijst om de functionele status van de patiënt te bepalen. De patiënt wordt gevraagd om de 3 tot 5 belangrijkste activiteiten aan te geven, waardoor hij momenteel beperkt wordt door zijn nekklachten.  Een lagere score geeft een lagere mate van moeite weer die wordt ervaren bij het uitvoeren van de benoemde activiteiten. De beginmeting vind plaatst tijdens de intake en de eindmeting na de laatste behandeling. In onderstaande tabel en figuur zijn de resultaten te zien. De PSK beginmeting gaf een gemiddelde score van 48.41 punten. De PSK eindmeting gaf een gemiddelde score van 12.50 punten. Een gemiddelde afname in score van 35.91 punten (74.2% afname is score).

PSK Beginmeting: 48.41 punten(± 25.89)
PSK Eindmeting: 12.50 punten(±16.96)
PSK Verschil: 35.91 punten

 

 

 

Conclusie

Mensen met nekklachten o.b.v. verminderde beweeglijkheid van de nek geven na gemiddeld 8,38 behandeling (inclusief de intake) een verminderde score weer  tussen begin- en eindmeting van 69,2 % als het gaat om pijnintensiteit en beperkingen in het dagelijks leven, gemeten middels de NDI. De door de patiënt zelf aangegeven 3 tot 5 belangrijkste beperkingen in het dagelijks leven vanwege de nekklachten verminderen in score gemiddeld met 74,2% tussen begin- en eindmeting. Download hier het hele rapport over cervicale klachten.

  1. Cleland JA, Childs JD, McRae M, Palmer JA, Stowell T. Immediate effects of thoracic manipulation in patients with neck pain: a randomized clinical trial. Manual Therapy. 2005 May;10(2):127-35.
  2. Gross A, Miller J, D’Sylva J, Burnie SJ, Goldsmith CH, Graham N, Haines T, Brønfort G, Hoving JL; COG. Manipulation or mobilisation for neck pain: a Cochrane Review. Manual Therapy. 2010 Aug;15(4):315-33.
  3. Gross AR, Kay T, Hondras M, Goldsmith C, Haines T, Peloso P, Kennedy C, Hoving. Manual therapy for mechanical neck disorders: a systematic review. J. Manual Therapy. 2002 Aug;7(3):131-49.

Op de volgende pagina’s leest u meer over nekklachten en manuele therapie.