Wet Geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO)

In verschillende wetten, zoals de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (de WGBO), de wet klachtrecht cliënten zorgsector, de Kwaliteitswet zorginstellingen en in onderdelen van de Wet BIG, zijn patiëntenrechten en -plichten opgenomen. Een uitwerking van de WGBo is de Modelregeling Fysiotherapeut-Patiënt. Deze Modelregeling is door het KNGF met de NPCF gezamenlijk opgesteld. Daarnaast zijn er nog de Beroepsethiek en Gedragsregels voor de fysiotherapeut.

Een uitwerking van de WGBO is de Modelregeling Fysiotherapeut-Patiënt. Deze Modelregeling is door het KNGF met de NPCF gezamenlijk opgesteld.

U kunt deze hier deze uitwerking downloaden Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.