Kinderfysiotherapie Amersfoort bij MTC de Fysioclub

Kinderfysiotherapie in Amersfoort

De kinderfysiotherapeut heeft zich gespecialiseerd in de motorische ontwikkeling van het kind tussen de 0 en 19 jaar. Daarnaast heeft de kinderfysiotherapeut kennis van psycho-sociale factoren en taal- en leerproblemen die samenhangen met deze motorische ontwikkeling. In onze Kinderfysioclub werken gespecialiseerde hulpverleners die specifieke zorgprogramma’s hanteren om kinderen te behandelen en te begeleiden.

Waarom naar de kinderfysiotherapeut?

Zodra er bij kinderen een vertraagde of afwijkende ontwikkeling is, kunnen er extra oefening of andere vaardigheden nodig zijn om dingen aan te leren. Het is belangrijk, nodig en raadzaam om de afwijkingen in de ontwikkeling vroegtijdig te signaleren, te diagnosticeren en te behandelen.

Hoe ouder het kind wordt, hoe meer vaardigheden nodig zijn om aan de eisen van de omgeving te voldoen. Als het kind moeilijker meekomt in het bewegend functioneren kan dat het zelfbeeld van het kind negatief beïnvloeden.

Wanneer komt de kinderfysiotherapeut in beeld?

De meeste kinderen ontwikkelen zich op een natuurlijke manier. Bij sommige kinderen wordt er door een ouder of verzorger, jeugdarts of leerkracht gesignaleerd dat een kind in zijn ontwikkeling belemmerd wordt. Dat de ontwikkeling vertraagd of afwijkend verloopt. Het kind zal dan naar een huisarts, orthopedagoog, psycholoog of andere (para)medicus gaan. Een traject bij de kinderfysiotherapeut kan dan het vervolg zijn.

Gespecialiseerde professionals

Ben je benieuwd wie jou zal behandelen? Hiernaast vind je een overzicht van onze professionals.

Hoe gaat de kinderfysiotherapeut te werk?

Anamnese en onderzoek

Eerst zal er een uitgebreid vraaggesprek met de ouders en het kind plaatvinden om vervolgens een diagnostisch onderzoek te doen. Om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van de motorische vaardigheden wordt vaak informatie gevraagd bij ouders, de school en eventueel andere disciplines.

Behandelplan

De kinderfysiotherapeut heeft naar aanleiding van de bevindingen uit het vraaggesprek en het onderzoek een duidelijk beeld van het probleem. De hulpvraag die het kind of de ouders hebben is duidelijk. Een behandelplan wordt opgesteld en besproken zodat het traject kan worden ingezet. Dit behandelplan wordt gerapporteerd aan de verwijzend arts of andere betrokken disciplines.

Behandeling

Rekening houdend met de hulpvraag en de diagnose kan de behandeling onderverdeeld worden in drie doelen:

  • De sensorische en motorische ontwikkeling stimuleren en het plezier in sport en spel vergroten.
  • De eigenwaarde van het kind vergroten.
  • De mogelijkheden van het kind inzichtelijk maken aan ouders en betrokkenen.

Kinderfysiotherapie in Amersfoort

De behandeling wordt individueel gegeven bij ons in de praktijk of indien nodig aan huis.

Waar bieden onze therapeuten Kinderfysiotherapie?

Aanmeldformulier kinderfysiotherapie bij de Kinderfysioclub

Ja, ik meld me graag aan bij de KinderFysioclub. Neem contact met mij op voor het maken van een afspraak.De Fysioclub gebruikt naast functionele cookies ook cookies om te werken met onze livechat. Wanneer je optimaal gebruik wilt maken van onze diensten raden we je aan deze cookies toe te laten, dit kun je doen door het vinkje hiernaast aan te vinken en op akkoord te klikken. Wanneer je dit vinkje niet aanvinkt zullen we alleen de functionele cookies plaatsen. Meer informatie.

Akkoord