Ergotherapie Amersfoort

Wat is ergotherapie?

Ergotherapie is een paramedisch beroep, dat zich richt op mensen met lichamelijke of psychische problemen en daarvan beperkingen ondervinden in de alledaagse handelingen. Dagelijks activiteiten als koken, werken, aankleden, sporten, schoonmaken of boodschappen doen, zijn normaal gesproken automatische handelingen. Hoe ingewikkeld deze handelingen kunnen zijn, wordt vaak pas duidelijk als dit functioneren moeizamer gaat. De ergotherapeut behandelt ook complexere handelingen die te maken hebben met bijvoorbeeld een revalidatietraject.

Ergotherapeut in Amersfoort

De ergotherapeut richt zich op de activiteiten, op de persoon en de omgeving, om met de juiste zorg deze activiteiten (weer) mogelijk te maken of aanpassingen te creëren om ze weer uit te kunnen voeren. De ergotherapeut zal oplossingen bedenken en mogelijkheden creëren om jou te helpen te laten functioneren in je dagelijks leven.

Voor wie is ergotherapie bedoeld?

Het werkterrein van de ergotherapeut is erg breed. Van kinderen tot ouderen met een verschillende problematiek.

 
 

Voorbeelden van situaties die de ergotherapeut tegenkomt:

  • De ergotherapeut traint mensen met beginnende dementie om zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen en hun zelfredzaamheid zo groot mogelijk te houden.
  • De ergotherapeut helpt kinderen met een minder goede oog-hand coördinatie en daardoor minder goed kunnen schrijven.
  • De ergotherapeut ondersteunt en adviseert mantelzorgers, zodat zij beter om kunnen gaan met de fysieke of psychische beperkingen van de persoon die zij verzorgen.
  • De ergotherapeut helpt mensen met een beperking zo optimaal mogelijk te functioneren in hun werksituatie.
  • De ergotherapeut adviseert gemeenten in hun WMO-verstrekkingen.
  • De ergotherapeut helpt mensen met reuma om hun dagelijkse activiteiten zo goed mogelijk te kunnen blijven doen.
  • De ergotherapeut begeleidt mensen bij het zoeken naar zinvolle en passende bezigheden, hobby’s of vrijwilligerswerk.

(uit informatiefolder Ergotherapie Nederland)

Hoe ziet een behandeling bij de ergotherapeut eruit?

Vraaggesprek en onderzoek

De ergotherapeut zal in een uitgebreid en persoonlijk vraaggesprek de problemen die je ondervindt in kaart brengen. Dit kunnen fysieke beperkingen zijn of beperkingen in het dagelijks leven als gevolg van psychische problemen. De ergotherapeut gaat na wat belangrijk is voor jou, wat jouw wensen zijn en wat jouw hulpvraag is. De ergotherapeut zal daarom ook kijken op de werkplek, bij jou thuis of daar, waar de problemen zich voordoen. Ook kan het zijn dat overleg met andere betrokkenen nodig is zoals de fysiotherapeut, leerkracht of mantelzorger.

Behandeling

De ergotherapeut maakt aan de hand van het vraaggesprek en onderzoek een behandelplan waarin duidelijk naar voren komt wat de behandeldoelen zijn en hoe deze bereikt gaan worden. Dit kan in de vorm van het geven van advies, het geven van trainingen, het bedenken van oplossingen of het maken van aanpassingen in het dagelijks leven.

Wordt ergotherapie vergoed?

In het basispakket van alle ziektekostenverzekeringen wordt 10 uur ergotherapie vergoed voor iedereen. Sommige verzekeraars vergoeden meer uren in het aanvullende pakket.

Direct toegankelijk

Je mag altijd een afspraak maken bij een ergotherapeut, er is geen verwijsbrief voor nodig (tenzij de polisvoorwaarden van jouw verzekering anders aangeven).

 

Meer weten over ergotherapie?

In onze folder lees je alles over ergotherapie bij MTC de Fysioclub en op welke manieren wij je kunnen helpen.

Download de folder
 

Folder ergotherapie

Direct aanmelden of een afspraak maken voor Ergotherapie in Amersfoort of Doetinchem?

Vul dan onderstaand contactformulier in