Brett Hilhorst

Personal trainer en oefentherapeut

Sinds oktober 2017 werk ik bij MTC- De Fysioclub als oefentherapeut Mensendieck. Ik help cliënten met plezier, zo optimaal mogelijk en op een verantwoorde manier te bewegen. Het verminderen van klachten, het voorkomen van klachten en daarmee het gezond blijven van de cliënt staan in mijn werk op de voorgrond. Het begeleiden van de cliënt in de bewustwording van waar de fysieke grens ligt vind ik belangrijk, omdat de cliënt hiermee inzicht krijgt in waar hij vastloopt in het bewegend functioneren en leert hoe hiermee om te gaan.

In maart 2017 heb ik mijn opleiding oefentherapie afgerond. Tijdens deze opleiding heb ik ervaring opgedaan met stages binnen reguliere praktijken en in een verzorgingstehuis. Verschillende ziektebeelden en problematiek ben ik op deze manier bij verschillende leeftijden en doelgroepen tegengekomen zoals: nek- en schouderklachten, neurologische problemen, arbeidsgerelateerde klachten en stress- en spanningsklachten. Daarnaast heb ik in deze periode de minor ‘kinderen’ gevolgd.


Om meer diepgang in blessures, ziektes en aandoeningen te krijgen en meer mogelijkheden in mijn behandeling te geven, ben ik momenteel gestart met de opleiding fysiotherapie. Deze studie is een mooi verlengstuk omdat mij dit straks de mogelijkheid biedt om de cliënt zowel op de korte termijn, door een specifieke behandeling, als op de lange termijn te kunnen behandelen.

Bewegen is voor iedereen belangrijk om een gezond leefpatroon na te streven. Het is daarin belangrijk dat iedereen dit op zijn eigen niveau kan doen. Zijn er klachten ontstaan door een verkeerde houding of een verkeerd bewegingspatroon? Ook dan kun je bij mij terecht om door middel van oefentherapie deze problemen te verhelpen en erger te voorkomen in de toekomst.


Jou begeleiden in jouw bewegen om gezond te blijven, daar wil ik samen met jou voor gaan.

brett.hilhorst@fysioclub.nl De Fysioclub Databankweg
Brett Hilhorst personal trainer en oefentherapeut MTC de Fysioclub

Jou begeleiden in jouw bewegen om gezond te blijven, daar wil ik samen voor gaan!

Gespecialiseerd in Fysiotherapie