Annemieke Geerse – van der Molen

Msc. Kinderfysiotherapeut

In januari 2020 ga ik bij MTC de Fysioclub werken. Sinds 2003 ben ik afgestudeerd als fysiotherapeut en sinds 2008 kinderfysiotherapeut. In de afgelopen 12 jaar heb ik gewerkt in een eerstelijns kinderfysiotherapiepraktijk, waar ik kinderen van 0-16 jaar met heel diverse klachten heb behandeld.

Naast de behandelingen in de praktijk werk ik in het regulier en speciaal basisonderwijs om kinderen met fijnmotorische problemen en motorische schrijfproblemen te begeleiden. Voor een succesvolle behandeling is afstemming met zowel de leerkracht als de intern begeleider belangrijk, waarin ik een centrale rol pak als teamplayer.

Daarnaast blijf ik graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in mijn vakgebied en specifiek dat van onderzoek, testen en observatiemiddelen. Ik ben daarom lid geweest van de congrescommissie van het NVFK en betrokken bij het organiseren van congressen, symposia en bijscholingen voor kinderfysiotherapeuten.

De leeftijdsgroep 0-2 jaar heeft mijn speciale interesse, ik heb daarom in het voorjaar van 2019 de module ‘Anders kijken naar 0-2jarigen, zintuigen en sensorische informatieverwerking’ gevolgd. Als ik ouders met een zuigeling weer in hun kracht kan zetten, zodat zij hun kind beter kunnen lezen en helpen, daar krijg ik veel energie van.

annemieke.geerse@fysioclub.nl De Fysioclub Databankweg
Annemieke Geerse Fysioclub

De leeftijdsgroep 0-2 jaar heeft mijn speciale interesse

Gespecialiseerd in Kinderfysiotherapie
BIG nummer: 49060337704