Obesitas programma kinderen MTC Junior

MTC Junior is gespecialiseerd in het aanbieden van een multidisciplinaire leefstijlbehandeling voor kinderen met obesitas of overgewicht met comorbiditeit tussen de 4 jaar en 18 jaar. MTC Junior heeft als doel om bij deze kinderen een lange termijn gedragsverandering te bereiken voor zowel het eet- als het beweeggedrag. Hierbij speelt de ouder als rolmodel een belangrijke rol.

Oorzaken van obesitas bij kinderen

Obesitas (ernstig overgewicht) wordt voornamelijk veroorzaakt door verkeerde voedingsgewoonten en te weinig bewegen. Uit onderzoek blijkt dat 80% van de kinderen onvoldoende lichamelijk actief is1. Als het evenwicht tussen de energie die je binnenkrijgt uit je voeding en de energie die je verbrandt verstoord is, kan obesitas ontstaan.

Gevolgen van obesitas bij kinderen

Bij kinderen zijn de gevolgen van obesitas in eerste instantie vaak nog niet duidelijk aanwezig. De risico’s zijn er vooral wanneer het lichaamsgewicht langdurig en ernstig verhoogd is. Obesitas vergroot de kans op het ontstaan van psychische-  en lichamelijke klachten. Op psychisch vlak worden kinderen bijvoorbeeld vaker gepest en gediscrimineerd2. Hiernaast komen ze vaak niet goed mee met leeftijdsgenootjes tijdens het sporten, waardoor ze zich onzeker kunnen gaan voelen. Daarnaast kunnen er lichamelijke klachten ontstaan. Voorbeelden hiervan zijn hoge bloeddruk door opgehoopte cholesterol, slechte longfunctie, slaapapneu, vroegtijdige menstruatie en pijnklachten in gewrichten3. Hoge bloeddruk geeft een verhoogde kans op diabetes mellitis en hart- en vaatziekten. Gemiddeld blijft driekwart van de kinderen met obesitas last houden van overgewicht als ze volwassen zijn als er geen behandeling plaatsvindt om het eet- en beweeggedrag aan te passen.

Voor welke kinderen is het MTC Junior Obesitas programma?

MTC Junior is gespecialiseerd in de behandeling van obesitas bij kinderen en heeft hiervoor in samenwerking met de kinderartsen van het Meander Medisch Centrum een programma ontwikkeld. Het MTC Junior Obesitas Programma is bedoeld voor kinderen tussen de 4 en 18 jaar met obesitas of overgewicht met comorbiditeit. Uw kind kan alleen aan het programma deelnemen op  een multidisciplinaire verwijzing  van de huisarts of kinderarts.

Het programma van MTC Junior:

Gedragsverandering staat centraal

Het MTC Junior Obesitas Programma is niet alleen gericht op het stabiliseren of verminderen van het gewicht, maar vooral op gedragsverandering: gezonder eten, meer bewegen en het vergroten van het zelfvertrouwen van uw kind. Het is belangrijk om te weten dat deze behandeling alleen werkt wanneer de ouder(s) of verzorger(s) ook meedoen aan het programma. Het is erg belangrijk dat kinderen thuis door de ouder(s) of verzorger(s) worden gestimuleerd en dat de leefregels en adviezen die gegeven worden door MTC Junior ook in de thuissituatie worden toegepast. Alleen op deze manier wordt een blijvende gedragsverandering en gewichtsvermindering bereikt.

Intake

Medische intake:

Voordat uw kind aan het MTC Junior Obesitas Programma deelneemt, krijgt het eerst een multidisciplinaire intake bij de kinderfysiotherapeut, diëtiste en orthopedagoog/ psycholoog.

 • (Kinder)fysiotherapeut: Deze intake bestaat uit een gesprek waarin het beweeggedrag van uw kind wordt geïnventariseerd. Hiernaast wordt in kaart gebracht of hij/zij voldoende gemotiveerd is om aan het programma deel te nemen. Ook wordt er een aantal testen gedaan, waarbij wordt gekeken naar kracht, conditie en motorische vaardigheden.
 • Diëtiste: Deze intake bestaat uit een gesprek waarin de eetgewoonten van het gezin en uw kind wordt besproken. Onderwerpen die aanbod komen zijn bijvoorbeeld het ontbijt, regels binnen het gezin over eten en drinken en  productkeuze. Maar ook gedrag, zoals goed kauwen of televisiekijken tijdens het eten, wordt besproken. We bespreken welke gewoonten binnen het gezin en van het kind veranderd kunnen worden en welke doelen t.a.v. het gewicht behaald kunnen worden.
 • Orthopedagoog / Psycholoog: Deze intake bestaat uit een gesprek waarin het dagelijks leven van uw kind in hoofdlijnen besproken wordt. Ook wordt stilgestaan bij het gezin waarin uw kind opgroeit. Uw rol als opvoeder(s) is ook onderwerp van gesprek. U bent als opvoeder van grote betekenis in de bevordering van een gezond dagelijks leven voor uw gezin. Een blijvend gezonde leefstijl met voldoende beweging, gezonde voeding en psychisch welbevinden zorgt ervoor dat uw kind, ook op langere termijn, een gezond gewicht kan vasthouden.

Behandeling:

Het MTC Junior Obesitas Programma duurt ongeveer 1 jaar. Elke 2-3 maanden is er een evaluatiemoment waarbij (met objectieve testen) gekeken wordt hoe het gaat, of de gestelde doelen zijn behaald en of het programma moet worden bijgesteld.  De behandeling bestaat uit 3 componenten:

 • Bewegen tijdens het programma:De kinderen trainen één tot twee keer per week, onder leiding van (kinder)fysiotherapeuten. Een training duurt één uur per keer en bestaat uit: ruim een half uur intensieve cardiotraining om calorieën te verbranden en de conditie te verbeteren, krachttraining om meer spierweefsel op te bouwen en tot slot doen we diverse spelvormen, waarbij het plezier in bewegen voorop staat.
 • Gezonde voedingsgewoonten: Eén keer per maand komt het kind samen met de ouder(s) of verzorger(s) voor individuele begeleiding van de diëtiste. Tijdens deze gesprekken wordt o.a. aandacht besteedt aan praktische informatie zoals gezonde  tussendoortjes, verjaardagen en visites, bereiding van de warme maaltijd en  verantwoord snoepen. Ook valkuilen en moeilijke momenten tijdens het aanleren van gezonde voedingsgewoonten worden besproken, zodat een goed advies gegeven kan worden.
 • Gedragsverandering: In de behandeling wordt aan gedragsverandering gewerkt. Welk gedrag kan uw kind aanleren om die gezondere leefstijl dichterbij te brengen? Een positief zelfbeeld en goed leren om gaan met emoties kunnen hierbij bijvoorbeeld van belang zijn. Voor ouders kan het tijd zijn om iets aan te passen in hun opvoedstijl of in de gezinsgewoontes. Door deze veranderingen kan uw kind nog beter ondersteund worden in het bereiken van een bewuste en gezonde leefstijl. De behandeling duurt gemiddeld 8 -12 sessies.

Effecten van het MTC Junior Obesitas programma

Er zijn verschillende wetenschappelijke onderzoeken gedaan om te kijken welke interventies bij kinderen met obesitas het meest succesvol zijn om het gewicht te verminderen en de kinderen een actieve levensstijl te bevorderen. Hieruit is gebleken dat meerdere behandeltrajecten tegelijk (combinatie van diëtetiek, fysiotherapie en psychologie) effectiever zijn dan één behandeling tegelijk2. Hiernaast weten we uit verschillende wetenschappelijke onderzoeken dat bij zo’n multidisciplinaire behandeling  er een goede kans is op een positief effect op de BMI en gezondheid van het kind3, 4, 5.

Direct aanmelden

Voor het obesitas programma van MTCJunior zijn geen wachtlijsten. Uw zoon of dochter kan dus snel terecht. Aarzel niet en neem contact op met de professionals van MTCJunior. Dat kan telefonisch op 033-4531677 of via het aanmeldformulier op deze website.

Literatuur:

 1. Zeijl, E., Crone, M., Wiefferink, K., Keuzenkamp, S. & Reijneveld, M. (2005). Kinderen in Nederland. Den Haag/Leiden: Sociaal en Cultureel Planbureau/TNO Kwaliteit van Leven.
 2. Tang-Peronard JL, Heitmann BL. Stigmatization of obese children and adolescents, the importance of gender. Obes Rev. 2008;9: 522-34.
 3. Oude Luttikhuis H, Baur L, Jansen H, Shrewsbury VA, O’Malley C, Stolk RP, Summerbell CD. Interventions for treating obesity in children, review. The Cochrane Collaboration 2009
 4. Gezondheidsraad, overgewicht en obesitas. De Haag; Gezondheidsraad 2003.
 5. Moore LL, Goa D, Bradlee ML, Cupples LA, Sundarajan-Ramamurti A, Procto MH, Hood MY, Singer MR, Ellison RC. Does early psysical activity predict body fat change throughout chilhood? Prev Med 2003.
 6. Mulder YM, Stiggelbout M, Winter THC de, Horasing RA. De gezondheidswaarde van lichamelijk activiteit: Jeugd. Fysiopraxis 1999; 7: 12-15.