Vergoeding Medisch Fitness Achmea – MTC de Fysioclub

Vergoeding programma Medisch Fitness Achmea –  (labels Achmea en Agis Zorgverzekeringen – Amersfoort & Leusden

Voor verzekerden van Achmea (alle labels Achmea en Agis Zorgverzekeringen) bestaat vanaf januari 2014 de mogelijkheid voor vergoeding van het programma FysioTopics Medisch Fitness. In Amersfoort en Leusden is MTCZorg de enige partij waarmee deze afspraak is gemaakt.

FysioTopics Medisch Fitness

FysioTopics Medisch Fitness is een specifiek programma gericht op het verbeteren of behouden van de algehele en/of specifieke belastbaarheid. FysioTopics Medisch Fitness is verantwoord bewegen ondanks beperkingen aan het bewegingsapparaat of aansluitend aan een revalidatie bij een FysioTopics praktijk. FysioTopics Medisch Fitness is de transfer naar meer zelfredzaamheid en verantwoordelijkheid en draagt bij aan een verminderd risico op herhaling van klachten.

Het programma dat door MTCZorg wordt aangeboden ziet er op hoofdlijnen als volgt uit:

 • Intake (gezondheidsprofiel en risicoanalyse)/ outtake fysiotherapie.
 • Opstellen algemeen trainingsprogramma.
 • Twee keer per week trainen onder deskundige begeleiding.
 • Drie maanden training met evaluatiemomenten.
 • Deskundig advies beschikbaar gedurende trainingsperiode.
 • Outtake (gezondheidsprofiel) .

Doelgroep

Medisch fitness wordt aangeboden voor een specifieke groep. Om gebruik te kunnen maken van dit pakket, en de voordelen die hiermee zijn verbonden, dient de deelnemer een zorgverzekering te hebben bij één van de labels van Achmea. Daarnaast moet de deelnemer onder behandeling zijn geweest bij, in dit geval, MTCZorg en wordt medisch fitness aangeboden als aanvulling op de behandeling en nadat de deelnemer is uitbehandeld.

Het programma is met name gericht op:

 • Cliënten die verantwoord en gericht willen werken aan gezondheid en belastbaarheid.
 • Cliënten die begeleiding willen door professionals op het gebied van bewegen.
 • Cliënten met een chronische aandoening waarbij fysiotherapeutische doelstellingen zijn bereikt.
 • Cliënten die na hun revalidatie een verantwoord en specifiek vervolgtraject willen inzetten.

Hoe zit dat financieel?

De reguliere prijs voor het FysioTopics programma Medisch Fitness bedraagt € 168,75. Het programma wordt door de praktijken van FysioTopics (MTCZorg in Amersfoort en Leusden) aangeboden aan voor Achmea labels en AgisZorgverzekeringen met een korting van 20%, de prijs is dus € 135,- of een maandbedrag van € 45,-. MTCZorg declareert dit bedrag rechtstreeks bij de deelnemer.

Agis zorgverzekering geeft voor de medisch fitness een aanvullende vergoeding via de “Gezondheidscursussen”. De deelnemer zal hiervoor zelf de factuur aan Agis toesturen, via de gebruikelijke declaratieprocedure. De vergoeding is afhankelijk van de aanvullende verzekering van de deelnemer. Deze is opgenomen in de polisvoorwaarden en bedragen:

 • Compactpolis € 50,- per kalenderjaar
 • Compleetpolis € 75,- per kalenderjaar
 • Comfortpolis € 100,- per kalenderjaar
 • ComfortPluspolis € 125,- per kalenderjaar
 • 50+ Actief Polis € 150,- per kalenderjaar
 • Gezinnenpolis € 125,- per kalenderjaar

Medische fitness Zilveren Kruis Amersfoort

Medische fitness Agis Amersfoort

Medische fitness OZF Amersfoort

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de administratie van MTCZorg. Zij informeert u graag over de mogelijkheden in uw geval.

Vergoeding Medisch Fitness