Valpreventie programma ouderen

Het aantal valincidenten bij ouderen neemt ieder jaar toe. 30% van de thuiswonende ouderen valt minimaal eenmaal per jaar. Dat zijn 1.000.000 valincidenten per jaar bij vijfenzestigplussers.

Na een valincident moeten veel ouderen in het ziekenhuis worden behandeld voor een breuk of een blessure. Daarnaast ontwikkelen de meeste ouderen na een valincident valangst, waardoor zij minder actief worden en minder zelfvertrouwen hebben om de activiteiten van het dagelijks leven uit te voeren.

Valpreventieprogramma

Sinds een aantal maanden biedt fysiotherapie Medisch Training Centrum Amersfoort een nieuw valpreventie programma aan met goede resultaten: het OTAGO thuisoefenprogramma. Dit oefenprogramma is ontwikkeld in Nieuw-Zeeland als thuisoefenprogramma voor ouderen die regelmatig vallen of bang zijn om te vallen. Het bestaat uit een serie in moeilijkheidsgraadtoenemende beenspierversterkende oefeningen, evenwichtsoefeningen en een wandelschema. De gedachte hierachter is dat voor valincidenten spierkracht, evenwicht en reactievermogen de risicofactoren zijn, die als het meest beïnvloedbaar worden beschouwd. Om de stabiliteit te bereiken die nodig is moeten zowel beenspierkracht als evenwicht boven een drempelniveau gehouden worden. Een ander voordeel van een toename van matige fysieke activiteit is een verbetering van het lichamelijke functioneren.

Tijdens het eerste huisbezoek vindt er een screening plaats.  De lichamelijke conditie en de motoriek tijdens het bewegen worden in kaart gebracht. Daarnaast wordt er ook gekeken naar eventuele risicofactoren in huis; de fysiotherapeut brengt hierin een advies uit. In de daarop volgende 6 huisbezoeken worden de oefeningen individueel op u afgestemd en zullen in moeilijkheidsgraad toenemen.

Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat zowel het aantal valincidenten als het aantal blessures door valincidenten door het oefenprogramma met 35% verminderd. Daarnaast verbeterde de kracht en het evenwicht van de deelnemers en de deelnemers bemerkte een toename van vertrouwen om activiteiten van het dagelijks leven zonder vallen te kunnen uitvoeren.

Naast dit valpreventie programma bieden we ook een preventief trainingsprogramma voor senioren aan.

Marcel Fokker, Master Geriatriefysiotherapeut, vertelt u er graag meer over. Bel hem op 033-4531677.

valplreventie ouderen