Uitnodiging bijscholing schoudernetwerk Gooi en Eemland

Op woensdag 4 maart nodigen we je van harte uit voor de bijscholing “Schouderklachten, juiste zorg op juiste plek?!” door het schoudernetwerk Gooi en Eemland.

Het schoudernetwerk Gooi en Eemland is een vakinhoudelijk netwerk van fysiotherapeuten die zijn gespecialiseerd in de schouder. We hebben jaarlijks twee bijeenkomsten waarin we een inhoudelijk onderwerp rondom de schouder met elkaar bespreken/een lezing hebben.

Een andere doelstelling van het netwerk is de samenwerking optimaliseren met verwijzers (huisartsen en orthopeden). In verband met het uitkomen van de nieuwe NHG standaard schouderklachten in het najaar van 2019, hebben wij besloten om een gezamenlijke scholingsbijeenkomst te organiseren voor fysiotherapeuten, orthopeden en huisartsen rondom schouderklachten, waarin de NHG standaard centraal staat en waarbij met elkaar kan afgestemd welke rol een ieder kan spelen bij de verschillende schouderklachten.

Praktische informatie

Datum: woensdag 4 maart
Locatie: Tergooi Ziekenhuis Hilversum in de Wesselzaal
Accreditatie is aangevraagd voor huisartsen register.

Programma

  • 19.30: Lezing drs. H. Sonneveld, orthopedisch chirurg Meander Medisch centrum;
  • 19.55: Lezing drs. R.J. Wolvius, orthopedisch chirurg Tergooi: Samenwerking Huisarts, Orthopeed en Fysiotherapeut;
  • 20.25: Lezing G. Koel, fysiotherapeut, NHG Standaard, nieuwe aspecten voor de fysiotherapeut en de huisarts;
  • 20.50: Interactief: Casu├»stiek bespreking in groepjes door huisartsen en fysiotherapeuten;
  • 21:20: Afronding en delen uitkomsten bespreking casu├»stiek;
  • 21.30: Einde.

Inschrijven kan tot en met maandag 2 maart via dit inschrijfformulier. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname.