Stel haalbare doelen: Intrinsieke motivatie

'Intrinsieke motivatie speelt een cruciale rol in het behandeltraject. Bij het gros van de cliënten die ik spreek, is die intrinsieke motivatie aanwezig. Maar soms kan de angst voor de pijn een inspanningsblokkade veroorzaken, waardoor de cliënt in een negatieve spiraal terechtkomt. Dan gaat hij minder bewegen, neemt zijn conditie verder af en krijgt hij steeds meer pijn. Het is dan belangrijk regelmatig contact te hebben en vertrouwen te geven dat met inspanning klachten kunnen afnemen of verdwijnen. Niet zozeer de beperkingen, maar juist de mogelijkheden moeten tijdens het behandeltraject centraal staan. De cliënt moet zelfstandig en adequaat leren omgaan met de klachten. Een duidelijke en concrete hulpvraag en haalbare behandeldoelen helpen de cliënt de motivatie vast te houden. Ook belangrijk voor motivatie is het delen van de fysieke vorderingen. Wij delen ze digitaal. Soms passen we een spelelement toe: cliënten spelen een computerspel. Ze bedienen deze met speciale revalidatieapparatuur. Dat geeft een gezonde afleiding van de inspanning, maar levert dezelfde goede resultaten op.'

Arno Vriezekolk, fysiotherapeut, manueel therapeut i.o. 
MTC de Fysioclub

Bron: Lijf en Leden, ONVZ september 2015

Arno, Stel haalbare doelen, intrinsieke motivatie