Resultaat onderzoek cervicogene hoofdpijn

Uit onderzoek is gebleken dat mensen met een verminderde beweeglijkheid van een gewrichtje in de nek kans hebben op ontstaan van hoofdpijn, dit wordt  cervicogene hoofdpijn genoemd. Maar zorgt deze beperking er ook voor dat mensen ook anders met hun hoofd bewegen? Dit heeft Simone Fens werkzaam als fysio- manueel therapeut bij MTCZorg onderzocht voor haar afstuderen van de Master of science in de manuele therapie aan de Vrije Universiteit Brussel.

Om dit te onderzoeken is er een driedimensionaal bewegingsonderzoek  uitgevoerd met sensoren, waarbij mensen met en zonder cervicogene hoofdpijn werden vergeleken. Totaal hebben er 100 gezonde mensen meegedaan en 25 mensen met cervicogene hoofdpijn.

Het onderzoek werd uitgevoerd om beter inzicht te krijgen in de bewegingsbeperking, zodat in de behandeling tegen deze hoofdpijn hier rekening mee gehouden kan worden. Hiernaast kan dit onderzoek dienen als basis voor vervolgonderzoek.

Uit het onderzoek is gebleken, dat mensen met cervicogene hoofdpijn met name tijdens de rotatie (draaien) anders bewegen ten opzichte van gezonde mensen. Het blijkt wanneer mensen met cervicogene hoofdpijn een rotatie maken, de bewegingscomponenten anders gebruiken. Mensen met cervicogene hoofdpijn laten tijdens de rotatie een groter zijwaartse component en een verminderde extensie (strekking) component zien.

Hiernaast is er gekeken naar de vloeiendheid van bewegen. Dit hield in dat er werd gekeken of er tijdens de beweging versnelling of vertragingen optraden. Uit analyse van de gegevens van de vloeiendheid van bewegen kan er geen eenduidig verschil gevonden worden tussen de cervicogene hoofdpijn groep en de gezonde groep.

Voor de behandeling van mensen met cervicogene hoofdpijn kan middels bovenstaande onderzoeksgegevens het mogelijk belang van fysiotherapeutische mobilisaties/rekken van het extensiecomponent tijdens de rotatie onderbouwt worden.

Het gehele en officiële Engelstalige artikel zal worden ingediend voor een mogelijk publicatie in een wetenschappelijk tijdschrift.