Nieuw beweegprogramma COPD Amersfoort

COPD: blijf in beweging! Verantwoord bewegen, ook voor u

U heeft COPD en u weet dat het dan belangrijk is om te blijven bewegen. Hoe doet u dat op een verantwoorde manier? Volg het beweegprogramma COPD! Huisartsen en fysiotherapeuten in de regio Eemland werken samen, om u te leren dagelijks voldoende te bewegen. Lees hierover verder en meld u vandaag nog aan.

Elke dag genoeg bewegen en vooral: blijven bewegen. Dat is belangrijk, ook als u COPD heeft. Door te bewegen verbetert u uw gezondheid. Er is speciaal voor u een programma dat u samen met de uw fysiotherapeut doorloopt. U leert wat verantwoord bewegen is. En daarna kunt u zelfstandig uw conditie op peil houden.

Beweegprogramma COPD: drie stappen voor gezond bewegen, lees er meer over in ons E-book over COPD

Uw persoonlijke situatie is het uitgangspunt van het beweegprogramma. U traint 12 weken lang in een kleine groep mensen. Het programma bestaat uit 3 stappen.

1. Instappen

U ontvangt thuis informatie en een vragenlijst. De ingevulde vragenlijst neemt u mee naar de fysiotherapeut. Deze bespreekt de vragen en antwoorden met u. Daarna doen we een paar testen om uw beginsituatie te bepalen. U krijgt van de fysiotherapeut een advies of u kunt deelnemen aan het programma.

2. Op peil houden

Samen met de fysiotherapeut bepaalt u de opbouw van uw beweegprogramma. We letten erop dat u niet te zwaar wordt belast of dat u uw grenzen overschrijdt. De opbouw hangt ook af van het doel dat u wilt bereiken. U bespreekt regelmatig uw vorderingen met uw fysiotherapeut. U krijgt nuttige informatie over bewegen en gezondheid. U traint in een groep. Met de andere deelnemers kunt u ervaringen uitwisselen, elkaar steunen en motiveren.

3. Dagelijks bewegen

Tijdens het beweegprogramma COPD leert u zelfstandig en gezond te bewegen. Na 12 weken bekijkt u met uw fysiotherapeut wat u heeft bereikt. U krijgt advies over manieren van bewegen die het beste bij u passen. Ook leert u hoe u de resultaten zelf op peil kunt houden.

Vergoeding

De meeste zorgverzekeraars vergoeden het COPD beweegprogramma. U vindt dit in de polisvoorwaarden van uw aanvullende verzekering. Als u complexe klachten heeft, kan een ander behandelprogramma en bijbehorende vergoeding van toepassing zijn.

Aanmelden

De praktijkondersteuner van uw huisarts is vaak degene die u adviseert om deel te nemen aan het COPD Beweegprogramma. Hij/zij meldt u aan bij de stichting Diamuraal. In de regio Eemland zijn een aantal Pluspraktijken voor fysiotherapie die het COPD Beweegprogramma aanbieden. MTC maakt hier ook deel van uit.

Klik hier om u direct aan te melden.

Stichting Diamuraal. Tel 0900-5552288 www.diamuraal.nl