Nazorg bewust meten – MTC de Fysioclub

MTCZorg en Qualizorg zijn een initiatief gestart om recidive in de zorg te meten onder uitbehandelde cliënten fysiotherapie. Het doel was om in kaart brengen hoe het cliënten na drie maanden en twaalf maanden vergaat.

Simone Fens, fysiotherapeut/manueel therapeut MSc. bij MTCZorg, heeft de resultaten geanalyseerd  en op basis van de resultaten die uit het eerste meetmoment naar voren zijn gekomen (na drie maanden, over een periode van 18 maanden), de tussentijdse conclusies geformuleerd.

Door recidive onder uitbehandelde cliënten fysiotherapie en het herstel op de lange termijn te meten, kan MTCZorg met deze informatie zorg evalueren en eventuele aanpassingen in de behandelmethodes doorvoeren.

Uit de resultaten is gebleken dat MTCZorg behandelprocedures kan aanpassen dankzij deze extra terugkoppeling van de cliënt. Ook is de respons van de cliënten op de vraag of ze benaderd mochten worden voor twee nametingsmomenten (na drie en twaalf maanden) positief gebleken wat laat zien dat de cliënten de tijd nemen om aan te geven hoe het ze vergaat.

Lees verder. Artikel MoveMens