MTC start Nazorgzekerheid+

Nieuw MTC Nazorgzekerheid+, vanuit de overtuiging dat wij samen met u tot goede resultaten komen.

MTC investeert veel in opleiding van haar collega’s en heeft specifieke  behandelprogramma’s ontwikkeld voor verschillende klachten. Deze programma’s zijn gebaseerd op door onderzoek bewezen kennis (evidence based) en door de praktijk effectief veronderstelde kennis (pratice based). Het behalen van goede resultaten voor u als cliënt is daarbij altijd het uitgangspunt. Onze ervaring is dat het volgen van het juiste programma tot de beste resultaten leidt.

Als MTC zijn wij overtuigd dat wij samen met u tot goede resultaten kunnen komen ten aanzien van uw klachten. Dit doen wij op basis van een individueel vastgesteld programma. In onze bijdrage aan uw herstel willen we verder gaan dan onze inspanningsverplichting om u zo goed mogelijk te helpen. We zijn dan ook bereid om met u resultaat afspraken te maken op basis van MTC Nazorgzekerheid+.

MTC Nazorgzekerheid+

Omdat niets zo complex is als het menselijk lichaam en iedere mens weer anders is, kan het soms voorkomen dat na afloop van het traject uw klachten nog onvoldoende verholpen zijn. Mocht dit het geval zijn, dan komen wij u graag hierin tegemoet. In overleg met u zullen wij de extra benodigde inzet vaststellen om alsnog voldoende resultaat te bereiken. MTC Nazorgzekerheid+ biedt u in dat geval de zekerheid dat de behandeling kosteloos wordt verlengd tot een maximum van 20% van het afgeronde programma.

Meer informatie over MTC Nazorgzekerheid kunt u krijgen bij een van de MTC Professionals.