Nieuw beweegprogramma voor knieartrose kan operatie uitstellen of voorkomen

Nieuw beweegprogramma voor knieartrosekan operatie uitstellen of voorkomen. Knieartrose is een veelvoorkomend probleem in Nederland en nieuwe behandelmethoden zijn nodig om de kwaliteit van leven van patiënten te verbeteren en behandelkosten te verlagen. MTC Amersfoort start met het nieuwe innovatieve beweegprogramma KNAP (Knie Artrose Preventie). Het doel van KNAP is het bevorderen van een actieve leefstijl en integratie van de oefeningen in het dagelijks leven.

Weinig ouderen met artrose voldoen aan de nationale aanbevelingen voor fysieke activiteit' kopt Rebecca Voelker naar aanleiding van recente resultaten in een redactioneel commentaar in de JAMA, het toonaangevende blad van de American Medical Association. Het is niet verbazingwekkend dat mensen met knieartrose fysiek inactief zijn, maar de resultaten zoals gerapporteerd in deze studie zijn alarmerend. Vaak denkt men dat bewegen de artrose verergert, maar uiteindelijk zorgt bewegen op een goede manier juist voor minder pijn en meer vitaliteit. In het programma KNAP leert de patiënt hoe en hoeveel te bewegen. Door een week met een bewegingsmonitor te lopen, krijgen de patiënten inzicht in bewegingen die ze dagelijks maken. Hierdoor kan de patiënt samen met de fysiotherapeut het programma afstemmen op zijn of haar mogelijkheden, met als doel om  een operatie uit te stellen of zelfs te voorkomen.

Het programma sluit aan op het dagelijks leven en de intensiteit wordt stapsgewijs opgevoerd.  Net als bij sport leren de deelnemers dat ‘ steeds een beetje moeilijker en een beetje meer’  leidt tot verbetering van de kniefunctie en afname van pijn. Ook kennis over artrose, bewegen en gezondheid maakt deel uit van het beweegprogramma. In de loop van het programma komt de nadruk meer op zelfmanagement te liggen. Dit betekent dat de deelnemer in het begin intensief begeleid wordt en vervolgens steeds meer zelfstandig te werk gaat.

De fysiotherapiepraktijken die het beweegprogramma geven zijn Achmea PlusPraktijken voor fysiotherapie. Achmea is ervan overtuigd dat samenwerking met de beste praktijken in Nederland de kwaliteit van zorg voor verzekerden bij de zorgverzekeraars van Achmea, waaronder Zilveren Kruis en Agis, ten goede komt. Zorg van goede kwaliteit leidt tot betere resultaten en minder behandelingen wat uiteindelijk moet bijdragen aan lagere zorgkosten.

Knie Artrose Preventie wordt ondersteund door Achmea, de Vrije Universiteit Amsterdam en het EMGO instituut. Het bedrijf McRoberts levert meetsystemen die ter ondersteuning worden ingezet. De MoveMonitor en MoveTest zorgen voor feedback aan behandelaar en patiënt en geven inzicht en ondersteunen de persoonlijke doelstellingen van de behandeling.

Interesse om mee te doen aan KNAP? Zie www.knieartrosepreventie.nl of neem contact op met: MTC Amersfoort, 033-4531677

we vertellen u ook graag hoe het risico op knieartrose al vroeg te bepalen is.