Hartrevalidatie Amersfoort

MTC Programma Hartrevalidatie Amersfoort – Multidisciplinair revalidatieprogramma onder deskundige begeleiding. Snel doeltreffend en zonder wachtlijst –

MTC biedt een programma aan van 8 weken, waarin de cliënt met behulp van onze ervaren fysiotherapeuten (met aanvullende opleiding hartrevalidatie/ hartfalen) gaat werken aan zijn/ haar beperkingen. Indien nodig in samenwerking met onze GZ-psychologen. MTC hartrevalidatie is een combinatie van fysieke training, wijziging van risicofactoren en psychosociale begeleiding. Tijdens een uitgebreide intake worden mentale en fysieke problemen in kaart gebracht en besproken aan de hand van gevalideerde vragenlijsten en meetinstrumenten.

Het doel van de behandeling is herstel en behoud van optimale mentale, fysieke en sociale functie. De fysiotherapeut en psycholoog van MTC werken hierbij nauw samen en zullen regelmatig overleggen over de voortgang om zo de behandeling goed op elkaar af te stemmen. U krijgt verder meer inzicht in de aanpak van risicofactoren en past die ook beter toe, wat leidt tot een veel gezondere manier van leven. Tot de gunstige effecten van hartrevalidatie behoren een toename van de fysieke mogelijkheden en daardoor ook meer gemak bij het verrichten van de dagelijkse activiteiten, een goede dosering bij inspanningen, kennis van de eigen grenzen en toegenomen zelfvertrouwen.

Wat kan MTC u bieden?

MTC heeft een speciaal hartrevalidatie programma ontwikkeld. Door het volgen van het acht weken durende programma nemen alle aan het hart gerelateerde beperkingen doorgaans sterk af. Het programma bestaat uit een combinatie van oefeningen gericht op het verhogen van het algemeen uithoudingsvermogen en de spierkracht. Om het effect van het revalidatieprogramma te bepalen nemen wij vooraf, tussentijds en aan het eind van het programma diverse testen en vragenlijsten af om de gegevens over de conditie en het risicoprofiel van u te bepalen. U wordt begeleid door een fysiotherapeut die een aanvullende opleiding hartrevalidatie/hartfalen heeft gevolgd.

Lees verder en download hier de volledige brochure MTC Hartrevalidatie

Direct aanmelden voor het programma MTC Hartrevalidatie?