Gratis sportmaand MTC de Fysioclub

Gratis sportmaand MTC de Fysioclub bij deelname aan wetenschappelijk onderzoek door Vrije Universiteit Brussel.

Voor een wetenschappelijk onderzoek aan de Vrije Universiteit Brussel is MTC de Fysioclub op zoek naar enthousiaste personen in de leeftijd van 18 tot 45 jaar die momenteel nog niet of weinig sportief actief zijn. Het gaat om een studie die het effect onderzoekt van een verminderde slaap op het herstelvermogen na een duurtraining. Wil je een bijdrage leveren aan dit onderzoek? Dan kun je gratis een maand onder begeleiding bij MTC de Fysioclub komen sporten. Onderstaand tref je verdere informatie over het onderzoek en over de aanmelding. Voor vragen kun je contact opnemen met onderzoeker Ilse Remie via ilse.remie@vub.be

Het effect van gedeeltelijke slaapvermindering op het herstel na duurtraining

In de afgelopen jaren is verminderde slaap een veelvoorkomend fenomeen in onze huidige, snelle maatschappij (Dattilo et al. 2011).  Desondanks krijgen de gezondheidseffecten van een verminderde slaap pas sinds een paar jaar meer aandacht, waardoor  de kennis van de mogelijke negatieve gevolgen van verminderde slaap wetenschappelijk worden onderzocht en er meer begrip is voor dit probleem. Er is grote belangstelling en veel discussie met betrekking tot de optimale hoeveelheid slaap die voor mensen nodig is om voldoende te herstellen van alledaags functioneren en aanwezige stressoren. Literatuur heeft consistent aangetoond dat minder dan zeven uur en meer dan acht uur slaap per dag geassocieerd wordt met toegenomen mortaliteit (sterfte) en morbiditeit (ziektecijfer) (Youngstedt et al. 2013; Sargent et al. 2014).

In recent onderzoek wordt geconcludeerd dat een hele nacht niet slapen, significante negatieve effecten kan hebben op duursportprestaties. Het effect van gedeeltelijke slaapvermindering op het herstel na duurtraining is echter minimaal bestudeerd en komt met tegenstrijdige resultaten (Fullagar et al. 2015; Chennaoui, Pierrick J. Arnal, et al. 2015).

Met deze kennis in het achterhoofd, streeft de huidige studie ernaar om het effect van verminderde slaap te meten op het herstelvermogen na inspanning.

Wat houdt het onderzoek voor jou in ?

Je wordt uitgenodigd om aan een studie deel te nemen die de effecten onderzoekt van een nacht verminderde slaapduur op het herstelvermogen na een duurtraining. De proefpersonen worden ingedeeld in drie groepen. Het betreft een gekruiste studieopzet waarbij groepen twee en drie afwisselend een normale slaap en een verminderde slaap zullen ervaren tussen de training en de test. Groep een zal dienen als controlegroep. Zodoende worden groepen twee en drie vergeleken met zichzelf en met de controlegroep waardoor er geanticipeerd kan worden op eventuele tijdseffecten of trainingseffecten die de onderzoeksresultaten kunnen beïnvloeden.

Alle drie de groepen starten met een intake waarbij vragenlijsten worden afgenomen en ze voeren een conditietest uit op de hometrainer. Op basis van deze intake en eerste test zal je worden ingedeeld in een groep. Het indelen van de groepen gebeurt door de hoofdonderzoeker.

Na een week volgt er een intensieve duurtraining; 60 minuten fietsen op een hometrainer. De nacht volgend op deze training krijgen de deelnemers in groep een en twee een normale nachtrust. Groep drie zal een opgelegde, verminderde slaapperiode krijgen waarbij zij slechts tweederde van hun normale slaapduur zullen slapen door later dan gewoonlijk naar bed te gaan die avond. De onderzoeker zal aan groep drie meedelen hoe laat men naar bed kan gaan en om hoe laat men weer op moet staan. De dag na de training ondergaan alle deelnemers wederom de conditietest.

Na nog eens een week wordt dezelfde training uitgevoerd maar wisselen de groepen twee en drie van normale slaap naar een verstoorde slaap en vice versa. Groep een zal opnieuw een normale nachtrust ervaren en fungeert dus tijdens het totale onderzoek als controlegroep. De volgende dag wordt de conditietest voor een derde en laatste keer afgelegd. De onderzoeker zal voor aanvang van iedere test vragen of je er in geslaagd bent om te voldoen aan de opgelegde manier van slapen. Indien je om een of andere reden niet hebt kunnen voldoen aan de opgelegde manier van slapen (normaal of verstoord) wordt de training met daaropvolgende test uitgesteld naar de week daarna.

De studie neemt vier weken in beslag waarbij er voor iedere groep vijf contactmomenten zijn. Deze zullen op vrijdag, zaterdag of zondag worden uitgevoerd.

Voorwaarden voor deelname aan het onderzoek.

Voorwaarden om te mogen deelnemen zijn:

  • Je bent gezond en in de leeftijd tussen 18 en 45 jaar.
  • Zowel mannen als vrouwen mogen deelnemen.
  • Je hebt een laag dagelijks fysiek activiteitenniveau.

Redenen om deelnemers te weigeren zijn:

  • Aanwezigheid van slaapproblemen.
  • Gebruik van medicatie die van invloed is op de slaap en/of prestatie.
  • Aanwezigheid van aandoeningen die de fysieke activiteit kunnen beïnvloeden en/of de uithouding limiteren (hart- en longbeperkingen).

Ben u geïnteresseerd?

Geïnteresseerd in deelname aan het wetenschappelijk onderzoek met daarbij de aanbieding om daarna een maand gratis te komen trainen bij MTC de Fysioclub? Tijdens deze gratis maand zal er voor je een individueel trainingsschema opgesteld worden door onze experts, gericht op jouw eigen doelstellingen en de vier pijlers ‘bewegen’, ‘voeding’, ‘mind-set’ en ‘balans’.

Meld je dan aan door een e-mail te sturen naar Ilse Remie of bel met de administratie van MTC de Fysioclub: 033-4531677.