Gezond blijven voor bedrijven

Fitte en vitale medewerkers zijn van groot belang voor uw organisatie. De aanpak van MTC “Gezond blijven” richt zich op gezonde leefstijl en de fitheid.  Dit is enerzijds te bereiken door medewerkers praktisch te instrueren over factoren die van invloed zijn op het ontstaan en voorkomen van lichamenlijke kalchten gerelateerd aan werkzaamheden en anderzijd door medewerkers te motiveren en aan te zetten tot een gezonde leefstijl.

“Gezond blijven” voor bedrijven bieden wij de volgende mogelijkheden:

Training Fysieke belasting

Afhankelijk van de bedrijfsspecifieke omstandigheden trainen we medewerkers in efficient werken door een betere houding en werktechnieken.

MyWellnesskey programma

Een programma op maat waarbij gebruik wordt gemaakt van de MTC MyWellnesskey waarmee de dagelijkse individuele activiteiten op afstand worden gemonitord. Het programma bestaat uit cardiotraining en conditietraining dat de medewerker thuis en op het werk kan uitvoeren.

Conditiechecks

Om te beoordelen of mensen fit genoeg zijn kunnen we een aantal fittesten uitvoeren. Aan het begin van de test wordt door de deelnemer een vragenlijst ingevuld met daarin vragen over bewegen, roken, alcohol, voeding en ontspanning. Daarnaast worden er een aantal metingen uitgevoerd zoals bloeddrukmeting, vetpercentage en BMI, kracht, lenigheid en uithoudingsvermogen. Aan de hand van de uitkomsten krijgt iedere medewerker een advies- en coachingsgesprek.

Informatie aanvragen

Voor vragen en aanvullende informatie neemt u contact op met MTC. Hiervoor kunt u eenvoudig bijgaand aanmeldformulier gebruiken of bellen naar 033-4531677. Graag denken we met u mee over mogelijkheden om de fitheid van uw medewerkers te verbeteren. Lees hier meer over bedrijfsfysiotherapie.