Geriatriefysiotherapie Amersfoort en Leusden

Nederland krijgt de komende jaren te maken met een snelle vergrijzing, waardoor het aantal ouderen explosief groeit. Voor deze veelal kwetsbare groep is MTC als praktijk gestart met fysiotherapie speciaal voor ouderen. Binnen MTC zijn twee gespecialiseerde geriatrische fysiotherapeuten werkzaam, Wout van den Bedem en Marcel Fokker.

Geriatriefysiotherapie in Amersfoort en Leusden. Gespecialiseerde zorg kwetsbare mensen met hoge biologische leeftijd.

Geriatriefysiotherapie is een specialisme dat gericht is op de zorg voor kwetsbare mensen met een hoge biologische leeftijd die te maken hebben met meervoudige gezondheidsproblematiek. Het gaat daarbij niet alleen om ouderen maar ook om cliënten die bijvoorbeeld als gevolg van een beroerte, dementie, ziekte van Parkinson of een gebroken heup verschijnselen vertonen van ouderdom. De geriatriefysiotherapeut werkt vanuit zijn specifieke kennis van deze doelgroep en de daarbij voorkomende ziektebeelden.

Wat kan MTCZorg u bieden?

Het traject dat u bij uw geriatriefysiotherapeut doorloopt, begint met een uitgebreide intake. Deze intake bestaat uit een vraaggesprek en een bewegingsonderzoek. Tijdens het vraaggesprek worden uw klachten in kaart gebracht. In het bewegingsonderzoek wordt gekeken naar uw functioneren in de thuissituatie en worden de grondmotorische eigenschappen (uithoudingsvermogen, kracht en balans) als uitgangspunt genomen. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat deze eigenschappen belangrijk zijn voor het dagelijks bewegend functioneren van ouderen. Aan de hand van de uitkomsten van het onderzoek en uw hulpvraag wordt een programma opgesteld. De behandeling vindt vooral aan huis plaats. Dat is prettig, want men hoeft niet naar een praktijk te komen en u traint precies de bewegingen die in de eigen leefomgeving van belang zijn. Bent u in staat om naar de praktijk te komen dan kunt u gebruik maken van een goed geoutilleerde oefenruimte. Hiernaast biedt MTC ook andere producten aan die gericht zijn op de ouder wordende mens. Zo wordt er in de verzorgingshuizen een screening aangeboden gericht op het verminderen van de valrisicofactoren. Als er sprake is van een valrisico, dan is het mogelijk om een effectief en wetenschappelijk bewezen programma bij MTC te volgen waardoor het valrisico beduidend kan verminderen. Ook is er een functionele trainingsgroep voor 75 plussers om zolang mogelijk actief en zelfstandig te blijven.

De 7 kritische succesfactoren van geriatriefysiotherapie bij MTCZorg

 

 

  1. Voorlichting over het ontstaan van uw klachten

U krijgt informatie over de achtergronden van uw klachten. Ook leert u welke verouderingsfactoren een rol spelen bij het in stand houden van uw klachten. Daarnaast leert u hoe u in de toekomst verantwoord met uw beperkingen kunt omgaan.

 

  1. Nulmeting aan de hand van gevalideerde vragenlijsten en meetinstrumenten

De MTC fysiotherapeut kan door middel van meetinstrumenten inzicht krijgen in uw bewegend functioneren. Daarnaast worden er specifieke meetinstrumenten gebruikt om balans, kracht en het uithoudingsvermogen in kaart te brengen. Door deze testen en vragenlijsten wordt duidelijk waar aan gewerkt moet worden. Vervolgens kan de fysiotherapeut een gericht oefenprogramma voor u opstellen.

 

  1. Tijdsgebonden en persoonlijke behandeldoelen

MTC wil samen met u tijdsgebonden en persoonlijkebehandeldoelen opstellen zodat het programma een duidelijk begin en einde heeft. Zo weet u wat u kunt verwachten en kunnen we tijdens de training gericht aan deze doelen werken. De behandeling bestaat veelal uit oefentherapie gericht op het verbeteren van het lichamelijk functioneren en het voorkómen van verdere achteruitgang, waardoor u zo zelfstandig mogelijk blijft in uw dagelijkse handelingen. U begint met eenvoudige oefeningen die u ook zelfstandig kunt uitvoeren. Gaandeweg het programma worden de oefeningen voor het uithoudingsvermogen, de kracht en de balans uitdagender. Hiermee wordt uw functioneren stapsgewijs verbeterd. Daarnaast behoort ook het adviseren en begeleiden van gezinsleden en eventuele mantelzorgers over onder andere het ziektebeeld, de prognose, de behandeling, dagelijkse handelingen en hulpmiddelen tot het werk van de geriatriefysiotherapeut.

 

  1. Programma

De behandeling bestaat veelal uit oefentherapie gericht op het verbeteren van het lichamelijk functioneren en het voorkómen van verdere achteruitgang, waardoor u zo zelfstandig mogelijk blijft in uw dagelijkse handelingen. U begint met eenvoudige oefeningen die u ook zelfstandig kunt uitvoeren. Gaandeweg het programma worden de oefeningen voor het uithoudingsvermogen, de kracht en de balans uitdagender. Hiermee wordt uw functioneren stapsgewijs verbeterd. Daarnaast behoort ook het adviseren en begeleiden van gezinsleden en eventuele mantelzorgers over onder andere het ziektebeeld, de prognose, de behandeling, dagelijkse handelingen en hulpmiddelen tot het werk van de geriatriefysiotherapeut.

 

  1. Gedeelde verantwoordelijkheid en actieve inzet

De behandeling kan alleen succesvol zijn als u bereid bent zich voor de volle 100% in te zetten. Dit betekent dat u op de geplande afspraken aanwezig moet zijn en de huiswerkopdrachten moet uitvoeren zoals ze worden voorgeschreven. Samen kunnen we zo tot het gewenste resultaat komen.

 

  1. Streven naar een definitieve oplossing

MTCZorg streeft naar en verwacht een blijvend resultaat als gevolg van de behandeling.

 

  1. Nazorg

Tijdens het programma zullen evaluaties plaatsvinden om de voortgang te bespreken. Indien nodig worden de doelstellingen tussentijds aangepast. Aan het einde van het programma vindt een eindmeting plaats. Tijdens de eindevaluatie wordt het programma en de behaalde resultaten geëvalueerd en krijgt u advies over preventie en een eventueel vervolgtraject.

Hoe lang duurt het programma?

De duur van het behandeltraject is afhankelijk van uw klachten en de prognose die na de intake door uw fysiotherapeut gesteld is. In de regel wordt uitgegaan van maximaal 12-16 weken.

Wat zijn de kosten?

Voor vragen over kosten of vergoeding kunt u contact opnemen met de administratie van MTC.

Downloads

Download hier de brochure van MTCZorg Geriatriefysiotherapie

Direct aanmelden?

Maak een afspraak bij De Fysioclub of bel 033-4531677