Fysiotherapeutische zorg nog verder uitgekleed door zorgverzekeraar.

De fysiotherapie in Nederland heeft het zwaar onder de druk van de zorgverzekeraar. Het is begrijpelijk dat zorgverzekeraars meer grip proberen te krijgen op de zorgkosten. Er wordt steeds meer zorg gebruikt. De kwaliteit van zorg, de doelmatigheid van de behandeling en de klanttevredenheid zouden maatstaven moeten zijn of de gedeclareerde zorg rechtvaardig is.

Als het gaat over kwaliteit en doelmatigheid houden zorgverzekeraars er een eigen model op na. Zij bepalen de kwaliteit van de behandeling door te kijken naar het aantal gedeclareerde behandelingen en daarmee de hoogte van de gedeclareerde zorg. Veel zorgverzekeraars gebruiken hiervoor de zogenaamde ‘behandelindex’. Deze index geeft aan wat het behandelgemiddelde van de praktijk is ten opzichte van het landelijke gemiddelde. Deze index is bij geen enkele verzekeraar transparant en verschilt per zorgverzekeraar.

Voor de fysiotherapeut betekent dit dat wij, ongeacht de vergoeding vanuit de (aanvullende) polis, ons moeten houden aan de landelijke gemiddelden die de zorgverzekeraar ons geeft voor die behandelindicatie.

Zo kan het voorkomen dat de polis voorschrijft dat er 12 zittingen fysiotherapie worden vergoed, maar wij in de praktijk niet meer dan 8 behandelingen kunnen geven in verband met het overschrijden van het door de zorgverzekeraars bepaalde landelijk gemiddelde. Soms vraagt een specifieke klacht om meer behandelingen. Sommige verzekeraars stellen zelfs een behandelplafond in waarbij we niet meer behandelingen mogen geven dan het voorgaande jaar, ondanks onze groei en instroom van nieuwe cliënten.

Wij moeten vaststellen dat deze doelstelling van de zorgverzekeraars puur gericht is op kostenbeheersing in plaats van kwaliteit.

Het gaat over behandelingen die noodzakelijk zijn en waar je aanspraak op kunt maken vanuit de zorgpolis. Je kiest als cliënt weloverwogen voor een aanvullende verzekering en betaalt ervoor. Door deze maatregelen kunnen wij als zorgverlener de nodige behandelingen niet altijd meer garanderen. Vooral de mensen met complexe en chronische klachten, waarvan de behandelingen niet vergoed worden, krijgen niet de zorg die ze nodig hebben.

De consequentie voor ons is dat wij de overschrijdende behandelingen van de gegeven behandelindex, niet meer, of minder vergoed krijgen of we raken onze ‘Plus-status’ kwijt.

Voor jou zou er niets mogen veranderen. MTC de Fysioclub wil altijd de beste zorg blijven leveren.

Als we de zorgverzekeraars hun gang laten gaan, bepalen zij straks hoe en hoe vaak je wordt behandeld. Daar willen wij een stokje voor steken. Ben je ook van mening dat niet de zorgverzekeraar maar de hulpverlener bepaalt hoelang een behandeling duurt en hoe die behandeling eruitziet?