COVID-19 Herstelprogramma van MTC de Fysioclub

De impact van het coronavirus (COVID-19) op de fysieke en mentale gezondheid is groot. Vermoeidheid, spierpijn, ademhalings- en longproblemen maar ook angst om weer te gaan bewegen, kunnen factoren zijn die mensen beperken om de draad weer op te pakken na een COVID-19 besmetting.

 

MTC de Fysioclub heeft in samenwerking met de regionale ziekenhuizen een gespecialiseerd revalidatieprogramma ontwikkeld voor mensen die herstellende zijn van COVID-19.

In dit multidisciplinaire programma kunnen diverse disciplines worden ingezet zoals ergotherapie, logopedie, diëtetiek, fysiotherapie, psychologie of mentale ondersteuning afhankelijk van klachten.

Het revalidatieprogramma wordt volledig op maat gemaakt en aangepast aan de daadwerkelijke behoefte. Het verbeteren van de belastbaarheid (zowel fysiek als mentaal) staat hierin voorop en wordt voortdurend gemonitord. Er is een continue terugkoppeling met verwijzers in het ziekenhuis en de huisarts over de voortgang binnen het programma en de behaalde resultaten. Daar waar nodig worden de programma’s aangepast, om de vooropgestelde doelstellingen te behalen.

Het revalidatieprogramma

Ondanks dat we nog steeds weinig weten over COVID-19 is bewegen een advies wat uit verschillende onderzoeken, inzichten en ontwikkelingen blijft komen (Radboud UMC, KNGF). Voor het hart-long systeem, de conditie en fitheid is bewegen erg belangrijk in het herstel.

Het eerste deel van de revalidatie start altijd online met een uitgebreide intake, voorlichting en advies op afstand zodat de maximale veiligheid wordt gegarandeerd.

De vervolgfase is vooral gericht op verbetering van longfunctie, kracht van de ademhalingsspieren en op het herwinnen van de spiermassa, spierkracht en conditie. Het uiteindelijke doel is weer te kunnen functioneren op het oude niveau van vóór de COVID-19 besmetting.

Voor advies, meer informatie of aanmelden voor het Fysioclub COVID-19 Herstelprogramma, neem contact op met MTC de Fysioclub.