Manuele Therapie Amersfoort

Manuele Therapie Amersfoort – MTCZorg master opgeleide manueel therapeuten

Als je een gewricht slecht kunt bewegen, of daar pijn bij hebt, kan manuele therapie uitkomst bieden. De effecten van manuele therapie zijn vaak direct na de behandeling merkbaar; gewrichten functioneren beter en bewegen gaat gemakkelijker.

Intake: snel duidelijkheid

Na de screening kunnen een intake en lichamelijk onderzoek volgen. De manueel therapeut van MTCZorg zal dan ook vragen stellen over je klachten; bijvoorbeeld hoe ze ontstaan en wanneer ze toe nemen of verminderen. Daarna volgt een lichamelijk onderzoek, waarbij de manueel therapeut je houding en bewegingen beoordeelt en je gewrichten onderzoekt. Zo wordt vastgesteld waar de oorzaken van je klachten zitten. Samen met de patiënt beslist de manueel therapeut of manuele therapie zinvol is. Is dat niet het geval, dan bespreekt de manueel therapeut met de patiënt de mogelijkheden voor andere vormen van behandeling. Zo heb je dus meteen na de eerste afspraak duidelijkheid over het vervolg.

Behandeling: effectieve therapie

Het doel van manuele therapie is enerzijds het beter laten functioneren van de gewrichten en anderzijds je houding en bewegingen te verbeteren. Hiervoor gebruikt de manueel therapeut van MTCZorg een aantal specifieke technieken die in de gewrichten kunnen worden toegepast. De effecten van manuele therapie zijn vaak direct merkbaar: je voelt een verbetering van de bewegingsvrijheid en een afname van pijn. Het behandelprogramma van de manueel therapeut bestaat verder uit het geven van goede instructies, adviezen, begeleiding en inzicht in gezond bewegen.

Voor wie?

Manuele therapie is in principe voor iedereen geschikt. Ongeacht de leeftijd.

Geen verwijsbriefje nodig

Sinds januari 2006 is er geen verwijzing meer nodig voor manuele therapie. Je kunt dus zelf een afspraak voor een screening maken met een manueel therapeut. In de screening wordt gekeken of je klachten door manuele therapie verholpen kunnen worden, waarop een intake en onderzoek kunnen volgen.

Kosten

Manuele therapie zit voor personen tot 18 jaar in het basispakket van de zorgverzekering. Boven de 18 jaar is een aanvullende verzekering nodig om in aanmerking te komen voor een vergoeding. Vraag hiernaar bij je verzekeringsmaatschappij of neem contact op met onze administratie.

Direct aanmelden?

MTCZorg werkt zonder wachtlijsten. U kunt dus snel bij ons terecht. Ervaar onze snelheid van handelen…

Klik op de volgende link om aan te melden voor manuele therapie in Amersfoort