Klachtenregeling fysiotherapie MTCZorg

MTC is een organisatie in ontwikkeling. Dat betekent dat wij voortdurend bezig zijn de kwaliteit van onze zorg- en dienstverlening te verbeteren. Wij proberen onze diensten zo goed mogelijk af te stemmen op de wensen en behoeften van onze cliënten. Bovendien willen wij graag dat de zorg of hulp die onze medewerkers verlenen op een professionele en verantwoorde wijze plaatsvindt.

Het kan desondanks gebeuren dat u niet tevreden bent over uw behandeling en suggesties heeft hoe het beter kan. Wij staan open voor uw opmerking of klacht en willen graag met u bespreken hoe we tot een passende oplossing kunnen komen. U kunt allereerst uw klacht bespreken met uw behandelend fysiotherapeut in Amersfoort. Wanneer u er samen niet uitkomt of als u uw opmerkingen liever schriftelijk indient, kunt u hiervoor een klachtenformulier gebruiken. Dit kunt u opvragen bij onze administratie (administratie@mtcdefysioclub.nl). Vervolgens zal één van de leidinggevenden contact met u opnemen.

Klachten over medewerkers kunt u rechtstreeks bij de directie indienen. Wij verzoeken u dan een brief te schrijven en te richten aan de directie en hierbij te vermelden dat deze brief ‘vertrouwelijk’ is.

Wanneer het niet lukt om uw klacht naar tevredenheid op te lossen, verwijzen wij u naar de klachtencommissie van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). Voor het afwikkelen van klachten hebben we samen met het KNGF een klachtenregelement opgesteld.

Secretaris Klachtencommissie KNGF
Postbus 248, 3800 AE Amersfoort tel. 033 – 467 29 00