Verwijzers

Vlotte interventie

MTC hecht veel waarde aan een vlotte interventie en werkt daarom zonder wachtlijsten. Het is mogelijk een afspraak te maken voor een intake binnen 48 uur. Vroegtijdig ingrijpen tijdens een verzuimperiode en het inzetten van interventie gericht op werkhervatting zal uiteindelijk gaan leiden tot een versnelde terugkeer naar de werkplek. MTC heeft met een aantal verzekeraars afspraken over een snelle toegang tot inzet van verzuimbeperkende diensten.

Maatwerk

Na inventarisatie en analyse van het gezondheidsprobleem wordt er een individueel plan van aanpak opgesteld. MTC heeft hiervoor een groot aantal fysieke interventiemethoden op maat ontwikkeld. Deze interventies sluiten aan bij de mate waarin gedrag, vaardigheid en fysieke vermogens een rol spelen. Functioneel en persoonlijk gerichte begeleiding, geprotocolleerde behandeltrajecten en een actieve gedragsmatige aanpak maken het mogelijk op een verantwoorde manier te werken aan de gezondheid van uw patiënt.

Deskundigheid

Onderzoek is een van de grote stimulansen wat MTC beweegt. Al vanaf de oprichting is MTC actief met de kwaliteit van de inhoud van diverse trainingsprogramma´s. Dit is een van de primaire elementen waarin MTC zich in deze sector onderscheidt. Door specifieke deskundigheid te bundelen zijn wij in staat om samen met u te werken aan de optimale gezondheid van uw patiënten. Die belofte maken wij waar.

Rapportage

Al onze activiteiten rondom de interventie worden volgens de hiervoor geldende normen vastgelegd. Wij vinden het van belang dat u, als verwijzer, wordt geïnformeerd over het behandelverloop. U wordt na het behandeltraject schriftelijk geïnformeerd over het behandelresultaat van uw patiënt. De uitgewerkte cases geven u een duidelijk beeld over dit traject