Kinderfysiotherapie bij JVDI de Fysioclub

Kinderfysiotherapie bij JVDI de Fysioclub in Helmond, Mierlo en Deurne

De kinderfysiotherapeut is een gespecialiseerd fysiotherapeut op het gebied van de motorische ontwikkeling van het kind tussen de 0 en 19 jaar. Daarnaast heeft de kinderfysiotherapeut kennis van psychosociale factoren en taal- en leerproblemen die samenhangen met deze motorische ontwikkeling. Bij JVDI de Fysioclub werken gespecialiseerde hulpverleners die specifieke zorgprogramma’s hanteren om kinderen te behandelen en te begeleiden.

Naar de kinderfysiotherapeut

Soms worden er bij een kind vertragingen of afwijkingen in de ontwikkeling geconstateerd door een ouder, verzorger een leerkracht of een arts. Dan kan het nodig en raadzaam zijn om het kind extra oefeningen of andere vaardigheden aan te leren, waardoor het kind makkelijker meekomt en zich kan doorontwikkelen. Het is belangrijk om de afwijkingen in de ontwikkeling vroegtijdig te signaleren, te diagnosticeren en te behandelen. Hoe ouder het kind wordt, hoe meer vaardigheden nodig zijn om aan de eisen van de omgeving te voldoen. Als het kind moeilijker meekomt in het bewegend functioneren kan dat het zelfbeeld van het kind negatief beïnvloeden.

Gespecialiseerde professionals

Ben je benieuwd wie jou zal behandelen? Hiernaast vind je een overzicht van onze professionals.

Wanneer naar de kinderfysiotherapeut?

Bij de meeste kinderen gaat de natuurlijke ontwikkeling vanzelf. Bij sommige kinderen wordt de ontwikkeling belemmerd. Dit wordt vaak door een ouder, verzorger, jeugdarts of leerkracht gesignaleerd. Het kind zal dan naar een huisarts, orthopedagoog, psycholoog of andere (para)medicus gaan. Een traject bij de kinderfysiotherapeut kan dan het vervolg zijn.

Wat doet een kinderfysiotherapeut?

 1. Anamnese en onderzoek: De kinderfysiotherapeut zal in eerste instantie een uitgebreid vraaggesprek houden met de ouders en het kind. Vervolgens zal er een diagnostisch onderzoek plaatsvinden. Om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van de motorische vaardigheden wordt vaak informatie gevraagd bij ouders, de school en eventueel andere disciplines.
 1. Behandelplan: Naar aanleiding van de bevindingen uit het vraaggesprek en onderzoek heeft de kinderfysiotherapeut een duidelijk beeld van het probleem. De hulpvraag die het kind of de ouders hebben is duidelijk in kaart gebracht. De kinderfysiotherapeut maakt een behandelplan dat wordt besproken, zodat het traject kan worden ingezet. Dit behandelplan wordt gerapporteerd aan de verwijzend arts of andere betrokken disciplines.
 2.  

 3. Behandeling:Met de hulpvraag altijd voorop te hebben staan, kan de behandeling onderverdeeld worden in drie doelen:
 4.  

  • De sensorische en motorische ontwikkeling stimuleren en het plezier in sport en spel vergroten.
  • De eigenwaarde van het kind vergroten.
  • De mogelijkheden van het kind inzichtelijk maken aan ouders en betrokkenen.

De behandeling wordt individueel gegeven bij ons in de praktijk of indien nodig aan huis.

Waar bieden onze therapeuten Kinderfysiotherapie?

Direct aanmelden of een afspraak maken voor Kinderfysiotherapie?

Vul dan onderstaand contactformulier inDe Fysioclub gebruikt naast functionele cookies ook cookies om te werken met onze livechat. Wanneer je optimaal gebruik wilt maken van onze diensten raden we je aan deze cookies toe te laten, dit kun je doen door het vinkje hiernaast aan te vinken en op akkoord te klikken. Wanneer je dit vinkje niet aanvinkt zullen we alleen de functionele cookies plaatsen. Meer informatie.

Akkoord