Tarieven 2022

Tarieven fysiotherapie

Intake € 59,50
Zitting fysiotherapie € 38,50
Zitting manuele therapie € 48,50
Zitting bekkenfysiotherapie € 48,50
Zitting oedeemfysiotherapie € 48,50
Zitting geriatriefysiotherapie € 48,50
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek € 69,00
Toeslag voor uitbehandeling € 17,50
Rapportage € 59,50
Niet nagekomen / niet tijdig afgemelde afspraak 100%

Tarieven ergotherapie

Zitting ergotherapie € 19,50*
Screening € 19,50*
Intake € 19,50*
Eenmalig ergotherapeutisch onderzoek € 19,50*
Toeslag voor uitbehandeling € 25,50*
Rapportage € 59,50
Niet nagekomen / niet tijdig afgemelde afspraak 100%

*tarieven zijn per kwartier

Tarieven Fitness

Inschrijfgeld € 12,50
Intake € 45,00
Maandabonnement Light € 37,50
Maandabonnement Medium € 52,50
Maandabonnement Heavy € 65,00

Vergoeding

Fysiotherapie wordt voor het merendeel vergoed vanuit aanvullende verzekeringen. Slechts een deel van de vergoeding vindt plaats vanuit de basisverzekering:

  • Bij chronische aandoeningen worden de eerste 20 behandelingen niet vanuit de basisverzekering vergoed. De eerste 20 behandelingen kunnen vergoed worden uit de aanvullende verzekering, maar dat is afhankelijk of u aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie en welke polisvoorwaarden daarin staan met betrekking tot vergoeding van fysiotherapie.
  • Bij kinderen tot 18 jaar worden de eerst 18 behandelingen uit de basisverzekering vergoed. Als er meer behandelingen nodig zijn zullen deze worden vergoed uit de aanvullende verzekering van de ouders, mits zij een aanvullende verzekering hebben afgesloten.
  • Bij incontinentieproblemen worden de eerste 9 behandelingen vanuit de basisverzekering vergoed (en zondig daarna via de aanvullende verzekering)

Hoeveel behandelingen krijg je vergoed?

Het overzicht van vergoedingen uit de aanvullende verzekeringen kunt je nalezen in de polisvoorwaarden van jouw verzekeraar, vaak onder fysiotherapie, beweegzorg of paramedische zorg.

JVDI de Fysioclub heeft prestaties en tarieven contractueel vastgelegd met zorgverzekeraars welke zich hebben verenigd in Zorgverzekeraars Nederland (ZN). Dit houdt in dat met uitzondering van de maatschappijen die een restitutiepolis hanteren, wij bij alle zorgverzekeraars rechtstreeks declareren en gelden de tarieven die contractueel zijn overeengekomen.