Rugklachten oud

De rug (wervelkolom) vormt een belangrijk onderdeel van het totale houding- en bewegingsapparaat en is eigenlijk de kapstok waaraan het gehele lichaam is opgehangen. Dit betreft niet alleen de verschillende ledematen, maar ook de organen. De rug is opgebouwd uit 33 of 34 wervels, die met elkaar zijn verbonden door de tussenwervelschijven. Door de wervels heen loopt het centraal zenuwsysteem (ruggenmerg). Dit betekent dat de rug ook een belangrijke beschermde functie heeft.

Rugklachten

Veel mensen hebben last van rugpijn. Rugpijn is een verzamelnaam voor verschillende klachten aan de rug. Rugklachten komen heel vaak voor en ongeveer 80% van de volwassenen heeft wel eens last van een zeurende of stekende pijn, met of zonder uitstraling naar been en bil. Meestal is deze pijn voelbaar in de lage rug. Lage rugpijn ontstaat meestal door overbelasting van de rug. Te vlug tillen, te zware dingen tillen of het maken van een verkeerde beweging kunnen hierbij een rol spelen. Het is niet altijd meteen duidelijk waardoor iemand lage rugklachten heeft. Soms spelen meerdere oorzaken tegelijk een rol, b.v. een slechte lichamelijke conditie in combinatie met veel statische belasting zoals autorijden, lang zitten of stress. Samen met de professional van Fysiotherapie Jeurissen en Van den Ingh/ JVDI de Fysioclub proberen we de oorzaken in kaart te brengen.

Door regelmatig te bewegen zorgt u ervoor dat uw klachten sneller verdwijnen. Onderzoek heeft namelijk aangetoond dat actief blijven bewegen helpt bij de behandeling van lage rugpijn.Oefentherapie geeft aantoonbaar een beter resultaat bij langdurige rugklachten dan geen behandeling.

De aanpak van Fysiotherapie Jeurissen en Van den Ingh/ JVDI de Fysioclub

Bij Fysiotherapie Jeurissen en Van den Ingh kun je rekenen op een professionele en persoonlijke aanpak van jouw rugpijn. Allereerst starten we met een grondige analyse en brengen wij jouw lichamelijke klacht in kaart. Aan de hand van geavanceerde apparatuur en meetinstrumenten kunnen wij o.a. objectiveren wat je nog wel kunt, hoeveel je wordt beperkt en waar de pijn zich bevindt.

Na de analyse ontwikkelen we samen een behandelplan. In dit plan worden de te verwachte resultaten vastgelegd en wordt aangegeven hoe en wanneer we deze resultaten gaan behalen. Fysiotherapie Jeurissen en Van den Ingh staat voor een actieve aanpak! Om de beste resultaten te behalen wordt er ook van u actieve inzet gevraagd. Het programma kan alleen succesvol zijn als je bereid bent je voor de volle 100% in te zetten. Oefeningen thuis zijn een belangrijk onderdeel van het behandelplan.

Fysiotherapie Jeurissen en Van den Ingh heeft een aantal specifieke rugprogramma’s ontwikkeld. Door het volgen van het Fysiotherapie Jeurissen en Van den Ingh rugprogramma nemen de pijnklachten doorgaans sterk af of verdwijnt de pijn zelfs voorgoed. Het programma zal de algemene conditie en coördinatie van jouw rug- en buikspieren zodanig verbeteren, dat je weer meer activiteiten kunt en durft te verrichten. Gedurende je behandeling word je begeleid door een rug-expert. Afhankelijk van de klacht kunnen behandelingen worden gegeven in de oefenzaal of in een aparte behandelruimte (manuele therapie).

Samen werken we aan de gewenste resultaten en daarmee aan jouw gezondheid. Tijdens het programma zullen evaluaties plaatsvinden om de voortgang te bespreken. Indien nodig zullen de doelstellingen worden aangepast. Aan het einde van het programma vindt een eindevaluatie met een eindmeting plaats. Tijdens de eindevaluatie wordt het programma en het behaalde resultaat geëvalueerd, krijg je advies voor een aansluitend vervolg en preventie. Fysiotherapie Jeurissen en Van den Ingh streeft naar én verwacht een blijvend resultaat als gevolg van de behandeling.