Rug pijn

Rug pijn komt zeer frequent voor. Uit schattingen blijkt dat ongeveer 60%-90% van de bevolking ooit last krijgt van pijn aan de rug. Voor fysiotherapeuten is lage rugpijn de meest voorkomende verwijsdiagnose. 27% van de patiënten die de fysiotherapeut bezoekt heeft last van pijn in de rug.

Wat betekent rug pijn

Lage rugpijn is pijn of andere als ongewenst ervaren sensaties laag in de rug, al dan niet met uitstraling in één of beide benen. In de literatuur wordt onderscheid gemaakt in specifieke en aspecifieke lage rugpijn.


Specifieke pijn in de rug is pijn veroorzaakt door een specifiek probleem, zoals bijv :

  • beknelling van de zenuwwortel
  • trauma
  • infectie
  • osteoporose
  • tumor

Aspecifieke pijn in de rug is pijn waarvoor geen aanwijsbare specifieke lichamelijke oorzaak wordt gevonden.   Bij 90% van alle patiënten met pijn in de rug is er sprake van a-specifieke lage rugpijn.

Klachtenpatroon aspecifieke lage rugpijn

Bij  aspecifieke lage rugpijn staat de pijn in de lage onderrug op de voorgrond. Ook kan uitstraling in de bil en of het been optreden. De pijn kan verergeren door bepaalde houdingen, bewegingen en belasting (zoals tillen) en er kan sprake zijn van ochtendstijfheid. De pijn kan continu aanwezig zijn of met periodes opspelen. De eerste periode van rugklachten begint meestal wanneer  tussen de 20 jaar en 55 jaar.

Prognose en beloop

Het natuurlijk beloop van lagerugpijn lijkt gunstig. Bij 80-90% van de mensen met lage rugpijn verdwijnen de klachten spontaan binnen vier tot zes weken. Van de mensen die zich bij de huisarts melden met lage rugpijn is 65% na twaalf weken klachtenvrij. Het verloop van rugpijn is nogal wisselend, ze herhalen zich vaak en verergeren over het algemeen in de loop der tijd.

Van acute rugpijn werd over het algemeen aangenomen dat dit een gunstig beloop heeft. Resultaten uit onderzoek schetst een ander beeld. Na drie maanden is slechts 21% volledig hersteld en na één jaar ervaart 33% van de patiënten nog steeds pijn, waarvan 15% ernstig.

Bij meer dan 90% van alle werkende mensen leidt lage rugpijn niet tot ziekteverzuim. Van de mensen die wel verzuimen heeft 75% binnen vier weken het werk weer hervat.

Een lange periode van lage rugpijn heeft niet altijd een ongunstige prognose. Een lange periode van beperkingen en participatieproblemen samenhangend met de lage rugpijn heeft veelal wel een ongunstige prognose.