Uitbreiding van de KinderFysioclub

Naast MTC De Fysioclub zal nu ook JVDI de Fysioclub Kinderfysiotherapie gaan aanbieden.

In onze KinderFysioclub werken kinderfysiotherapeuten die kinderen met een vertraagde of afwijkende ontwikkeling helpen om te bewegen en hun zelfvertrouwen terug te krijgen. De kinderfysiotherapeuten hebben specifieke kennis van de motorische ontwikkelingen van het kind tussen de 0 en 19 jaar. Ook is er kennis over psychosociale factoren en taal- en leerproblemen die samenhangen met deze motorische ontwikkeling.

Bij JVDI de Fysioclub wordt nu ook Kinderfysiotherapie aangeboden en zijn twee kinderfysiotherapeuten werkzaam; Maike van Veggel en Silke van Schijndel. Zij werken hulpvraag gericht op basis van vragen vanuit ouders/verzorgers, leerkrachten, huisartsen en/of specialisten. Daarnaast werken ze samen met andere disciplines zoals een diëtiste, ergotherapeut of logopedist voor een eventuele multidisciplinaire aanpak.

Door middel van specifieke zorgprogramma’s voor onder andere orthopedie, schrijfproblemen of sensomotorische integratie, worden de kinderen geholpen om bepaalde vaardigheden onder de knie te krijgen. Hierbij staat het plezier beleven aan bewegen voorop. Bij zowel MTC als JVDI de Fysioclub kan jouw kind nu terecht om in een prettige en stimulerende omgeving aan zijn of haar gezondheid te werken. Vanaf mei 2018 zal JVDI de Fysioclub ook werkzaam zijn in Mierlo en Deurne.

Heeft jouw kind behoefte aan kinderfysiotherapie? Neem dan contact op met de KinderFysioclub en maak een afspraak met een van onze kinderfysiotherapeuten.
Kinderfysiotherapie in Brabant - Uitbreiding van de KinderFysioclub