Sport en (be)leefcampus De Braak in Helmond

Vertegenwoordigers van samenwerkende partijen als OMO Scholengroep Helmond en de gemeente Helmond aan het woord. Welke mogelijkheden ontstaan er nu we samen aan de slag gaan op deze unieke campus?

Met onder meer rector Hans Schapenk, burgemeester Elly Blanksma, de wethouder, LEVgroep, Helmond Sport, Mulo, docenten van het Dr.-Knippenbergcollege en de Praktijkschool Helmond, vier leerlingen van deze scholen en meer! Sport en (be)leefcampus De Braak in Helmond: een unieke plek.