SKMZ Effectiviteit traject 2015 behaald

Het effectiviteitstraject

Het Effectiviteit traject is een audit waarbij een praktijkafvaardiging samen met twee HCA auditoren de praktijk ‘scant’ op een aantal relevante aspecten in relatie tot de bedrijfsvoering.

Bij de audit ligt de nadruk op het toetsen van het methodisch handelen, m.b.v. patiëntendossiers, en op de implementatie van de richtlijnen.

effectiviteit hca plus audit

De audit heeft plaats gevonden op locatie en toetst de volgende criteria:

  1. Het Motivational Paper
  2. Centraal Kwaliteitsregister
  3. Praktijkorganisatie, inrichting en accommodatie*
  4. Hygiëne, privacy en veiligheid*
  5. Klachtenregeling*
  6. Wet- en regelgeving*
  7. Kwaliteitsjaarverslag en beleidsplan
  8. KNGF richtlijnen
  9. Methodisch handelen

Alle bovengenoemde uitkomsten zijn positief beoordeeld waarmee HCA een certificaat toekent aan de organisatie.