Bedrijfszorg

Vitaliteit in bedrijf

Arbeidsupport is een onderdeel van Fysiotherapie Jeurissen & van den Ingh in samenwerking met de keten Nederland Bewust Vitaal. Een kwaliteitketen, die zich heeft gespecialiseerd in Bedrijfszorg.

  • We brengen uw medewerkers in beweging om actief betrokken te zijn en te blijven bij hun eigen gezondheid.
  • We brengen uw bedrijf of organisatie in beweging om actief betrokken te zijn en te blijven bij de gezondheid van uw medewerkers.

Preventie

Arbeidsupport levert Topzorg op gebied van Fysieke belasting en Vitaliteit, die toekomstvast en toegankelijk is voor iedereen. Het uitgangspunt is preventie: het oplossen & voorkomen van fysieke overbelasting en verbeteren & behouden van de vitaliteit.

Wat levert het op voor uw bedrijf?

De inzet van Bedrijfszorg bij uw bedrijf biedt vooral ook zekerheid: Voor uw medewerkers, uw leidinggevenden en voor het bedrijf zelf.

Uw medewerkers

Een medewerker is veelal onzeker over de aard van de klachten en weet vaak niet precies welke werk- en thuisactiviteiten wel of juist niet mogelijk zijn. Ons Zelfmanagementbeleid is gericht op kennis, bewustwording en gedragsverandering. Uw medewerker wordt zich meer bewust van zijn eigen mogelijkheden en verantwoordelijkheid om klachten te voorkomen en als ze toch aanwezig zijn actie te ondernemen om deze zo snel mogelijk zelf op te lossen dan wel tijdig hulp in te roepen. Dit maakt preventie en een voorspoedige verantwoorde werkhervatting mogelijk.

Met het Zelfmanagementbeleid kan het natuurlijk herstel optimaler verlopen, waardoor klachten sneller onder controle zijn. En de kans op herhaling van dezelfde klacht wordt hiermee sterk verminderd.


Onze aanpak met het Zelfmanagementbeleid biedt zekerheid voor uw medewerkers. Het resultaat is fysiek gezonde en vitale medewerkers op de korte en op lange termijn.

Uw leidinggevenden

Voor uw leidinggevenden biedt onze aanpak naast zekerheid, gemak en tijdswinst. Doordat er meer inzicht is in uw medewerkers met een dalende productiviteit, is er minder onverwacht verzuim en zijn er minder problemen met de planning. Indien een van uw medewerkers (dreigende) klachten heeft of verzuimt, biedt de Coaching On the Job (COJ) Individueel binnen 24 uur hulp en draagt bij aan een voorspoedige en verantwoorde werkhervatting. Praktische handvatten, zoals het Werkhervattingformulier stimuleren een verbeterde communicatie tussen uw medewerker en Leidinggevende/ HR.


De actieve betrokkenheid van uw leidinggevenden wordt hierdoor vereenvoudigd en de werkhervatting verloopt soepeler.

Het gevoel 'Ik weet niet precies wat er mogelijk is, ik ben geen dokter', maakt plaats voor een duidelijkheid en herkenbaarheid kortom: een zekerder gevoel. Mede hierdoor wordt op een relatief eenvoudige wijze een bijdrage geleverd aan het creëren van draagvlak voor het Verzuim- / Welzijnsbeleid.

Al uw medewerkers en leidinggevenden kunnen te allen tijde terug vallen op een vangnet Kennisbank, E-consult, Coach op de werkvloer, individuele begeleidingen met een 24-uurservice. Dat is een dubbel goed gevoel.

Uw bedrijf

Het zbedrijf zal ervaren dat, met de toegenomen inzicht in verzuim, grijs verzuim & dreigend verzuim, de interventies en de nazorg, de aanwezigheid en daarmee de productiviteit verhoogd wordt. Fysiek gezonde en bevlogen medewerkers zijn beter inzetbaar, ook op de lange termijn.

Daarnaast biedt overzicht, inzicht en toezicht controle over de investering en het resultaat.


Kostenbeheersing kan worden bewerkstelligd door preventie, vraaggestuurde dienstverlening en nazorg op maat. Arbeidsupport werkt resultaatgericht en maakt graag afspraken met bedrijven over het gezamenlijk bereiken van gestelde doelen op fysiek gebied: Reductie van de verzuimfrequentie, reductie van het verzuimpercentage, verhoogde aanwezigheid in gemiddelde dagdelen en vermindering van het aantal recidieven.

Boeien en binden

Voor ieder bedrijf en organisatie is een goed werkgeversimago belangrijk. Hetzelfde geldt voor het boeien en te binden van hun medewerkers.
Het nemen van initiatieven voor het optimaliseren van welzijnsbeleid en een bijdrage te leveren aan de gezondheid en welbevinden van uw medewerkers dragen daar zeker een steentje aan bij. Arbeidsupport helpt u graag op weg.

Onderscheidend in Helderheid, Praktische & Functionele toepasbaarheid en Borging!