Disclaimer

arrow-down

Toegang tot en gebruik van de website van De Fysioclub is onderworpen aan deze algemene voorwaarden. Indien de voorwaarden worden gewijzigd zal dat via de website van De Fysioclub bekend worden gemaakt.

  1. Door contact te leggen en te behouden met de website van De Fysioclub stemt u in met deze voorwaarden. De website van De Fysioclub en alle informatie, beelden, merken, logo’s, iconen met betrekking, worden geopenbaard op basis van bij de beheerder van deze website bekende gegevens. De Fysioclub kan echter instaan, en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid, betrouwbaarheid en compleetheid van de informatie, noch of de informatie geschikt is voor een bepaald doel. De Fysioclub kan eveneens niet garanderen en aanvaardt geen aansprakelijkheid dat de website van De Fysioclub en de voor de site gebruikte servers vrij zijn van computervirussen. De Fysioclub behoudt zich het recht voor om haar website te allen tijde te wijzigen, aan te vullen, te corrigeren en eventueel te beëindigen.
  2. De Fysioclub sluit elke aansprakelijkheid uit voor elke vorm van directe of indirecte schade die voortvloeit uit het (al dan niet succesvol) contact leggen en gebruiken van de website van De Fysioclub of voor schade die voortvloeit uit de informatie en de inhoud van deze website.
  3. De website van De Fysioclub bevat links en verwijzingen naar andere websites. Voor de inhoud van deze andere websites kan De Fysioclub evenmin verantwoordelijkheid dragen.
  4. Intellectuele Eigendom. De Fysioclub of haar licentiegevers zijn eigenaar van de informatie, welk eigendomsrecht internationaal wordt beschermd door wetten en regels. De informatie mag uitsluitend voor persoonlijk, niet commerciële toepassingen worden gebruikt. Het is niet toegestaan de informatie in enigerlei vorm te verspreiden of verveelvoudigen, anders dan voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.
  5. Door het invoeren van persoonlijke gegevens op de website van De Fysioclub en door gebruik te maken van de automatische vraag-en-antwoord mogelijkheid, gaat u ermee akkoord dat deze persoonlijke gegevens worden opgeslagen in een of meer databases. De Fysioclub respecteert uw privacy en zal ervoor zorgen dat uw persoonlijke gegevens zoals opgenomen in De Fysioclub databases zorgvuldig worden behandeld. Op verzoek kunnen de betreffende gegevens eventueel worden verwijderd. Statistische informatie en andere onpersoonlijke gegevens over de website van De Fysioclub en haar bezoekers kunnen wel aan derden ter beschikking worden gesteld. Om De Fysioclub in staat te stellen de website op uw persoonlijke situatie toe te spitsen, wordt door de website van De Fysioclub gebruik gemaakt van zogenaamde ‘cookies’, kleine stukjes informatie die op de harde schijf achterblijven.