Wat is ergotherapie precies?

Waar de meeste mensen wel weten wat fysiotherapie inhoudt, is dat anders wanneer het gaat om ergotherapie. Deze therapie is nog redelijk onbekend maar zeker niet minder relevant. Om deze reden leek het ons leuk om iets meer te vertellen over deze vorm van therapie. In deze blog leggen wij uit wat ergotherapie precies is en hoe en wanneer het wordt ingezet.

Wat is ergotherapie?

Ergotherapie is een therapie waarbij het handelen van de persoon centraal staat. Hiermee wordt bedoeld dat er altijd wordt gestreefd om het handelen van de persoon zo optimaal mogelijk te maken. Wanneer je bijvoorbeeld problemen ervaart door lichamelijk of psychische klachten en het dagelijks handelen hierdoor wordt beïnvloed, kun je naar een ergotherapeut gaan.

Hoe ziet een behandeling eruit?

Wanneer je wordt behandeld door middel van ergotherapie, ziet de behandeling er als volgt uit. Tijdens een kennismaking wordt jouw dagelijks leven en functioneren in kaart gebracht en wordt er gekeken bij welke activiteiten je problemen ervaart. Vanuit hier worden er persoonlijke doelen opgesteld, gericht op wat jij zelf wilt verbeteren. Denk hierbij aan problemen zoals:

  • Het verdelen van energie na fysieke achteruitgang;
  • Ouderen die zo zelfstandig mogelijk willen blijven handelen, ondanks de lichamelijke of psychische achteruitgang die het ouder worden met zich mee brengt;
  • Mensen met een vorm van reuma die problemen ervaren met huishoudelijke taken;
  • Mensen die (lage) rugklachten hebben die hierdoor tijdens het zitten of staan hun werkzaamheden niet optimaal meer kunnen uitvoeren.

 
 

Naast dat de ergotherapeut kijkt naar de persoon zelf wordt er ook gekeken naar welke omgevingsfactoren invloed hebben op het handelen. Dit wordt ook meegenomen in de behandeling.

Functie van een ergotherapeut

Als ergotherapeut kun je ook bij iemand thuis of op het werk langskomen, om daar het handelen te optimaliseren in de omgeving waar de persoon de problemen ervaart. Dit zorgt voor een optimale behandeling. Daarnaast kan een ergotherapeut die werkzaam is bij De Fysioclub een samenwerking aangaan met collega’s van de fysiotherapie. Hierdoor kan indien nodig een eerstelijns multidisciplinaire samenwerking tot stand komen, als de hulpvraag van de cliënt hierop aansluit.

Mocht je meer informatie willen of vragen hebben over ergotherapie, neem dan gerust contact met ons op. Een van onze ergotherapeuten helpt je graag verder.