Urine-incontinentie

Ongewild urineverlies, een probleem zowel bij mannen als vrouwen, op alle leeftijden

Urine-incontinentie is het ongewild verliezen van urine. Het komt voor bij zowel mannen als vrouwen, op alle leeftijden. Er bestaan verschillende oorzaken van urine-incontinentie:

Wat zijn de oorzaken van urine-incontinentie?


  • Stressincontinentie: Deze vorm van incontinentie ontstaat voornamelijk door verslapping van de bekkenbodemspieren, waardoor de blaas minder goed afgesloten wordt. Het urineverlies treedt vooral op als er stress of druk op de blaas komt, bijvoorbeeld bij lachen, tillen of hoesten.

  • Urgency-incontinentie: Urine- incontinentie die samengaat met of direct wordt voorafgegaan door een plotselinge onbedwingbare aandrang om te plassen (urgency).

  • Gemengde incontinentie: Dit is een gemengde vorm van stressincontinentie en urge-incontinentie.

  • Overloopincontinentie: Hierbij kan de blaas de urine niet goed kwijt. De blaas zal overvol raken waardoor onregelmatig, druppelsgewijs, urineverlies optreedt.

  • Reflexincontinentie: Door een neurologisch probleem is er geen controle meer over de blaas. Iemand kan flinke hoeveelheden urine verliezen zonder aandrang te voelen.

  • Functionele incontinentie: De blaas en de urineweg functioneren normaal. Er vindt urineverlies plaats omdat iemand te lang wacht om naar de wc te gaan.

  • Incontinentie tijdens en na de zwangerschap: Tijdens en na de zwangerschap treden er veel veranderingen op in het lichaam waardoor er ongewild urineverlies kan ontstaan.

Hoe behandelt de bekkentherapeut urine-incontinentie?


  • Behandelplan. Aan de hand van de uitkomsten van het vraaggesprek en het onderzoek maakt de bekkenfysiotherapeut een gericht en efficiënt behandelplan. Daarin wordt aangegeven wat de therapeut voor je kan doen en hoe vaak en hoe lang er behandeld gaat worden.

  • Behandeling.Tijdens de behandeling zal er uitleg en advies gegeven worden over de toiletgang en de toilethouding. Verder geeft de bekkenfysiotherapeut drink- en voedingsadvies, oefentherapie en huiswerkoefeningen.

Het behandelplan zal van tevoren uitgebreid besproken worden zodat je weet wat je te wachten staat. Lees hier meer over bekkenfysiotherapie.